2–4 секції Х Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

2–4 секції Х Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства»

07 квітня 2021 року відбулись засідання 2-4-ої секцій Х Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління в умовах побудови інформаційного суспільства».

 

Секція 2 «Організаційно-управлінська та маркетингова діяльність в умовах побудови інформаційного суспільства». Голова секції – д.е.н., доц. зав. каф. М та М Станкевич І.В.

Модератор секції – к.ф.н., доц., в.о. доц. каф. М та М, відповідальна за наукову роботу Ф Б та СК ДУІТЗ Бондаренко О.М.

 

Секція 3 «Економіка підприємства: формування економічного потенціалу підприємства в умовах побудови інформаційного суспільства». Голова секції – д.е.н., зав. каф ЕП та КУ проф. Орлов В.М.

Модератор секції – викл. каф. ЕП та КУ ДУІТЗ Банкет Н.В.

 

Секція 4 «Політичне та соціальне управління в інформаційному суспільстві». Голова секції – д.ф.н., проф. зав. каф ФП та П Пальчинська М.В.

Модератор секції – к.соц.н., ст.викл., Ф Б та СК ДУІТЗ Кондратьєва Н.О.

 

На секціях було представлено понад 25 доповідей. Серед представлених доповідей необхідно відзначити роботи студентів:

 

  • Жарікова Д. Д., студентка 4 курсу спеціальність «Економіка», факультет Б та СК ДУІТЗ. Науковий керівник – д.е.н, проф. каф. ЕП та КУ Орлов В. М. Доповідь на тему: «Впровадження новітніх технологій у сучасні мобільні мережі зв’язку»;
  • Задорожна Л.М., студентка 4 курсу спеціальність «Економіка», факультет Б та СК ДУІТЗ. Науковий керівник – д.е.н, проф. каф. ЕП та КУ Орлов В. М. Доповідь на тему: «Оцінка ефективності діяльності підпримств у сфері телекомунікації»;
  • Ляшенко В.О., студент 4 курсу спеціальність «Економіка», факультет Б та СК ДУІТЗ. Науковий керівник– к.е.н, проф. каф. ЕП та КУ Захарченко Л. А. Доповідь на тему: «Напрями розвитку телемедичних послуг в умовах цифрової трансформації економіки».