Одним із зобов’язань України як члена Енергетичного співтовариства є впровадження на всіх рівнях вимог директив Європейського Парламенту та Ради ЄС з метою підвищення енергетичної ефективності в усіх сферах народного господарства. Оскільки на сьогоднішній день існуючий рівень питомого енергоспоживання більшості житлово-комунальних та промислових об’єктів України не відповідає існуючим стандартам, то необхідно якнайшвидше впроваджувати заходи спрямовані на підвищення рівня раціонального використання енергії. 

energo [object object] Інформація про центр energo

Першим кроком на шляху підвищення енергетичної ефективності будь-якого об’єкта є його обстеження для визначення фактичного рівня питомого енергоспоживання та відповідності існуючим нормам, що має назву «енергетичний аудит», або скорочено «енергоаудит». На сьогоднішній день необхідність проведення енергоаудиту регулюється відповідними законами України, у тому числі і законом «Про енергетичну ефективність будівель», що був прийнятий Верховною Радою у червні 2017 року. Цей закон не поширюється на будівлі промислового та сільськогосподарського призначення, об’єкти енергетики, транспорту, зв’язку та оборони, складські приміщення, індивідуальні житлові, садові, дачні будинки, будівлі, призначені для проведення богослужінь та релігійних заходів, будівлі, які є об’єктами культурної спадщини, а також окремо розташовані будівлі з опалюваною площею менш як 50 квадратних метрів. Крім того закон передбачає обов’язкову сертифікацію енергоефективності для ряду будівель яку мають проводити особи, які отримали професіональну атестацію від комісій, створених у вищих навчальних закладах.

Таким чином, в Україні є актуальна потреба у фахівцях, спроможних провести кваліфікований енергоаудит широкого кола промислових та житлово-комунальних об’єктів з метою визначення їх рівня фактичного енергоспоживання та розробки рекомендацій, спрямованих на його підвищення.

233456 [object object] Інформація про центр 233456

Відповідаючи на цю потребу, у березні 2018 року на базі Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова був створений Центр енергоефективності та енергоменеджменту.

   

   

Мета створення Центру

Практичне впровадження політики енергоефективності та енергозбереження в Україні.
Реалізація комплексу енергоефективних заходів, спрямованих на скорочення споживання паливно-енергетичних ресурсів бюджетними організаціями, підприємствами і населенням та забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.
Підготовка та підвищення кваліфікації фахівців у сфері енергозбереження та енергоменеджменту.
Виконання широкого спектру робіт та надання послуг населенню, бюджетним та комунальним установам та підприємствам будь-якої форми власності.

Office building with open interior on top of blueprints, documents and mortgage calculations [object object] Інформація про центр hhhjjj

   

   

Напрями діяльності Центру

Реалізація державної політики у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, забезпечення збільшення частки відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива в енергетичному балансі України.
Надання підприємствам, організаціям та населенню науково-виробничих, проектно-конструкторських, інжинірингових, консультаційних, маркетингових, експертних та інших комерційних послуг.
Здійснення рекламної та видавничої діяльності у сфері енергозбереження та впровадження інновацій у цій сфері.
Проведення енергетичних обстежень (енергетичного аудиту) та інструментальних вимірювань в системах енергопостачання.
Розроблення програмного забезпечення та встановлення автоматизованих систем обліку та аналізу споживання паливно-енергетичних ресурсів (енергомоніторинг); оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з ними діяльність.
Впровадження системи енергетичного менеджменту за національними стандартами ISO 50001 на підприємствах, організаціях та у бюджетній сфері.
Підготовка спеціалістів та підвищення кваліфікації фахівців з енергоменеджменту та енергоаудиту, надання інших послуг у сфері освіти, підвищення рівня інформованості з питань енергозбереження.
Створення та підтримка навчально-методичного комплексу з підготовки та професійної атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем.
Підготовка спеціалістів щодо проведення сертифікації енергетичної ефективності будівель і споруд.
Забезпечення роботи атестаційної комісії щодо атестації осіб, які мають намір провадити діяльність із сертифікації енергетичної ефективності та обстеження інженерних систем в Україні.
Оформлення «Енергетичних сертифікатів» та «енергетичних паспортів» для домогосподарств, підприємств, установ та організацій усіх форм власності.
Проведення сертифікації національного стандарту ISO 50001, що встановлює вимоги по розробці, впровадженню, підтримці і поліпшенню системи енергетичного менеджменту.

8558282 [object object] Інформація про центр 8558282

   

   

Матеріально-технічне та інформаційне забезпечення Центру

Головною платформою матеріально-технічного забезпечення Центру енергоефективності та енергоменеджменту є Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова – провідний український навчальний заклад, який вже більше 100 років є центром наукових розробок в галузях теле- та інфокомунікацій, автоматизації технологічних процесів, програмної інженерії, інформаційної безпеки, логістики та інших, не менш актуальних технічних напрямах. З 2018 року Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова розпочала підготовку фахівців за спеціальністю – Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, і створений Центр енергоефективності та енергоменеджменту є важливою частиною цього напряму.

Підготовка фахівців з енергоменеджменту та енергоаудиту відбувається на сучасному обладнанні серед якого тепловізори, електроні термометри, термогігрометри, термоанемометри, газоаналізатори, люксометри, пірометри, аналізатори якості електричної енергії та інші вимірювальні прилади та системи.

У приміщеннях Центру на базі постійно діючої виставки надається можливість ознайомитися із сучасним енергозберігаючим обладнанням, наданим провідними українськими та закордонними компаніями, що спеціалізуються на виробництві та впровадженні енергозберігаючих технологій: автоматична установка GRUNDFOS SCALA2, енергоефективний циркуляційний насос MAGNA3, австрійська запорно-регулювальна арматура HERZ, індивідуальний тепловий пункт з функцією погодного регулювання, припливно-витяжна вентиляційна система з можливістю рекуперації тепла, накопичувачі енергії, отриманої від сонячних панелей, сучасні енергозберігаючі фасади та багато іншого. Завдяки активній організаторській роботі керівництва Центру експозиція виставки постійно оновлюється і зростає.

5638372 [object object] Інформація про центр 5638372

Підготовка фахівців проводиться за оригінальними навчальними програмами, розробленими професорами та доцентами Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова спільно із фахівцями з компаній, що займаються впровадженням енергозберігаючих технологій. У підготовці фахівців можуть приймати участь представники вітчизняних та закордонних компаній, які проводять лекції, семінари, майстер-класи та інші інформаційно-навчальні заходи, на яких можна не тільки ознайомитися із особливостями використання того чи іншого обладнання, а ще й знайти потенційне місце роботи.

Укладена угода між Одеською національною академією зв’язку ім. О.С. Попова та Київським університетом технологій та дизайну про співпрацю в сфері організації підвищення кваліфікації спеціалістів у сфері енергоефективності та використанню спільної навчально-технічної бази.

    

   

Очікувані результати роботи Центру

Скорочення обсягів споживання паливно-енергетичних ресурсів та мінімізація коштів на їх оплату не менше ніж на 50% об’єктів житлово-комунального господарства, бюджетних підприємств та домогосподарств.

Збільшення рівня використання відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива.

Інтеграція енергосервісних компаній (Energy Service Company – ESCO) з підприємствами державної форми власності для стимулювання розвитку ринку енергетичних сервісів в Україні.

Зменшення техногенного навантаження на навколишнє середовище за рахунок зменшення рівня викидів вуглецю (СО2);

Підвищення обізнаності населення з питань енергозбереження за рахунок проведення інформаційних кампаній, підготовки та підвищення кваліфікації фахівців у сфері енергозбереження підприємств, організацій, установ будь-якої форми власності на всіх рівнях виробництва: від рядових співробітників до керівників підприємств.

Створення команди кваліфікованих фахівців (енергоменеджерів) у бюджетній сфері, здатних впроваджувати енергоефективну політику на місцевому та державному рівнях.

Залучення та використання коштів міжнародних і вітчизняних фінансових компаній для реалізації проектів з енергозбереження, підвищення рівня інвестиційної та підприємницької діяльності.

Розробка планів («дорожньої карти») підвищення енергоефективності України.

Координати Центру:

м.Київ, бульвар Шевченка 54/1, lV поверх, кім.403а
Тел. 0442309326, 0951032928, cee@onat.edu.ua
м. Одеса, вул. Кузнечна, 1 (Головний корпус)

 

 

⇒ Положення про центр енергоефективності та енергоменеджменту

⇒ Наказ про створення Центру з енергоефективності та енергоменеджменту