Загальна інформація

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) запрошує іноземних громадян на навчання

з 01 вересня 2020 р.  

ОНАЗ  є державним навчальним закладом IV (найвищого) рівня акредитації, де надають якісні освітні послуги за освітніми рівнями «бакалавр», «магістр», «доктор філософії» та «доктор наук»   за денною та заочною формами навчання як на контрактній основі, так і в межах державних квот.   

Розпочавши навчання висококваліфікованих фахівців ще  1920 року, на сьогодні ОНАЗ має значний досвід та можливості в підготовці спеціалістів усіх рівнів для галузі зв’язку та сфери ІКТ, кібербезпеки, програмування, телебачення, радіозв’язку, автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій, інтернет-економіки, інтернет-менеджменту, інтернету речей, енергозбереження, енергоменеджменту, циркулярної та  альтернативної енергетики та ін. як для України, так і для зарубіжних країн. Навчання за певними спеціальностями проводиться також англійською мовою.

ОНАЗ широко відома й за межами України. З 2008 р. ОНАЗ є членом Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ), а також засновником Міжнародної постійної конференції ректорів телекомунікаційних ВНЗ.

Почесними докторами ОНАЗ є пан Хамадун Туре (Генеральний секретар Міжнародного Союзу Електрозв’язку  з 2007 р. до 2014 р.), пан Аббасов А.М. (Міністр зв’язку та високих  технологій Азербайджанської Республіки з 2004 р. до 2015 р. ), пан Мамедов Г.А. (ректор Азербайджанського технічного університету до 2016 р.), пан Пашаєв А.М.Д. (ректор Національної академії авіації ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари»), пан Гарегін Маркарян (професор, зав.кафедри систем зв’язку університету Ланкастер, Велика Британія) та інші видатні особистості.

У 2020 році ОНАЗ святкує свій  100-річний ювілей з дня заснування. За роки свого існування ОНАЗ підготувала понад 85 тисяч спеціалістів для галузі зв’язку як України, так і інших країн світу.

Перші іноземні студенти прибули на навчання до ОНАЗ у 1949 р. За цей час дипломи інженерів, бакалаврів та магістрів отримали близько 2500 іноземних студентів з 75 країн світу; з яких 80 стали кандидатами технічних наук.

У 1998 році в ОНАЗ було засновано підготовче відділення для іноземних громадян, які не володіють мовою навчання. Протягом одного навчального року слухачі підготовчого відділення проходять не тільки мовну підготовку, але й підготовку з математики, фізики, інформатики та інших предметів, що є необхідними для подальшого  успішного навчання в ОНАЗ у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

На даний час в ОНАЗ навчається близько 300 іноземних студентів з 25 різних держав.

        Підготовка іноземних громадян в ОНАЗ відбувається за такими спеціальностями:

 • Tелекомунікації та радіотехніка;

 • Інженерія програмного забезпечення;

 • Комп’ютерні науки;

 • Інформаційні технології та системи в бізнесі;

 • Комп’ютерні мережі та Інтернет;

 • Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку;

 • Мобільний зв’язок;

 • Мультисервісні засоби телекомунікацій;

 • Телекомунікаційні системи та мережі;

 • Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку;

 • Бездротові та медійні технології;

 • Кібербезпека: безпека та керування ризиками, безпека активів, інженерія безпекибезпека комунікацій і мереж,керування ідентифікацією й доступом, оцінка безпеки і тестування, операції із забезпечення безпеки, безпека розробки програмного забезпечення;

 • Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

 • Інтернет речей;

 • Енергозбереження;

 • Альтернативна енергетика;

 • Економіка: цифрова економіка, циркулярна економіка;

 • Менеджмент: енергоменеджмент;

 • Реклама та зв’язки з громадськістю, інтернет-реклама.

***За наступними спеціальностями навчання можливо (окрім української мови) англійською мовою:   телекомунікації та радіотехніка, інженерія програмного забезпечення, комп’ютерні науки.

Окрім дипломів про вищу освіту, студенти-іноземці можуть здобути  низку міжнародних сертифікатів, а саме: сертифікат енергоаудитора за стандартом ISO 50002, сертифікат CISSP (Сertified Information Systems Security Professional), сертифікати компаній СІSCO, HUAWEI, REICHLE&deMASSARI та ін., що надають безперечні переваги на міжнародному ринку праці.

У разі потреби громадяни зарубіжних країн можуть протягом одного року навчатися на підготовчому відділенні ОНАЗ за програмою підготовки до вступу до закладів вищої освіти, де вивчатимуть українську та російську мови, а також інші предмети, необхідні для подальшого навчання за основними спеціальностям.

Окрім професійного росту, ОНАЗ надає своїм студентам можливості для занять різноманітними видами спорту, культурно-естетичного розвитку в художніх та музичних гуртках, а також відпочинку  в  бунгало на березі моря.

Усі іноземні студенти на весь період навчання в ОНАЗ забезпечуються місцями в комфортабельних студентських гуртожитках, що розташовані безпосередньо біля навчальних корпусів, а також якісним медичним обслуговуванням на підставі страхового полісу.

Додатковими перевагами навчання іноземних громадян в ОНАЗ є те, що наш навчальний заклад розташований в історичному центрі Одеси. Одеса – це місто з населенням понад 1 000 000 осіб на півдні України з унікальною історичною та культурною спадщиною, великий транспортний вузол з наявністю, в тому числі,  аеропорту, всесвітньовідомий кліматичний курорт на Чорному морі, місто з яскраво вираженими інтернаціональними тенденціями, толерантним ставленням до представників різних релігійних конфесій та поміркованими цінами на продукти харчування та побутові послуги.

 

УВАГА !

КОНТАКТИ

вул. Кузнечна, 1,

м. Одеса, 65029, Україна (ауд.302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-705-02-24,
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.