Аспірантура та докторантура

Аспірантура [object object] Аспірантура та докторантура

Завідувач аспірантури – Маслова Жанна Іванівна.

Закінчила філологічний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова 1988 року, з 2000 року – викладач вищої категорії. В Академії працює з 1998 року за сумісництвом; з 2003 року – декан ВННВК “Зв’язок”, викладач кафедри філософії та українознавства; з 2005 року – завідувач аспірантури.

 • Аспірантура та докторантура забезпечують підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів вищої кваліфікації – докторів філософії та докторів наук. Основні функції структурного підрозділу:

  • координація діяльності кафедр з отримання ліцензій для провадження освітньої діяльності на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора філософії;

  • координація діяльності кафедр та вченої ради академії щодо відкриття докторантури для провадження освітньої діяльності на науковому рівні вищої освіти з метою підготовки здобувачів ступеня доктора наук;

  • формування плану прийому за державним замовленням до аспірантури та докторантури;

  • формування плану випуску за державним замовленням із аспірантури та докторантури;

  • формування приймальної комісії, предметних комісій для прийому до аспірантури;

  • організація та проведення вступних випробувань, зарахування до аспірантури;

  • координація діяльності кафедр та вченої ради академії щодо організації вступу до докторантури, зарахування до докторантури;

  • прикріплення осіб, які професійно провадять наукову або науково-педагогічну діяльність в академії, для здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;

  • організація процесу підготовки аспірантів, докторантів та осіб, які прикріплені до академії з метою здобуття вищої освіти ступеня доктора філософії поза аспірантурою;

  • організація прийому кандидатських іспитів, формування екзаменаційних комісій з прийому кандидатських іспитів (для аспірантів та здобувачів, які вступили до аспірантури до 2016 року);

  • підготовка звітності щодо діяльності аспірантури та докторантури ОНАЗ ім. О.С. Попова.

   


А С П І Р А Н Т У Р А

Аспірантуру в ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито у 1962 році. На цей час в аспірантурі відкрито 12 наукових спеціальностей, за якими відбувається навчання аспірантів з відривом та без відриву від виробництва (на бюджетній та контрактній основі), які вступили на навчання до 2016 року:

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.07 – антени та пристрої мікрохвильової техніки;

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 – оптоелектронні системи;

05.13.07 – автоматизація процесів керування;

05.13.21 – системи захисту інформації;

05.13.22 – управління проектами та програмами;

05.27.01 – твердотільна електроніка;

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

09.00.03 – соціальна філософія та філософія історії.

Згідно з наказом Міністерства освіти і науки України від 08.07.2016 р. № 816 “Про ліцензування освітньої діяльності на третьому освітньо-науковому рівні” Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова розширено провадження освітньої діяльності за такими спеціальностями:

051 Економіка (ліцензійний обсяг — 13 осіб);

125 Кібербезпека (ліцензійний обсяг — 13 осіб);

151 Автоматизація та комп’ютерні технології (ліцензійний обсяг — 10 осіб);

172 Телекомунікації та радіотехніка (ліцензійний обсяг — 41 особа).


Д О К Т О Р А Н Т У Р А

Докторантуру в ОНАЗ ім. О.С. Попова відкрито у 1991 році. На цей час в докторантурі відкрито 6 наукових спеціальностей, за якими відбувається підготовка докторантів, які вступили в докторантуру до 2016 року:

05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі;

05.12.13 – радіотехнічні пристрої та засоби телекомунікацій;

05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи;

05.12.20 – оптоелектронні системи;

08.00.03 – економіка та управління національним господарством;

08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Згідно із п. 38 Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2016 р.      № 261 в академії відкрито докторантуру за такими спеціальностями:

– за рішенням вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол № 9 від 27.04.2016 р.):

051 Економіка;

172 Телекомунікації та радіотехніка.

– за рішенням вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (протокол № 5 від 29.12.2016 р.):

125 Кібербезпека.

Телефони: +38(048)70-50-266 (аспірантура),

+38(048)70-50-460 (проректор з наукової роботи).

Контактний телефон міжнародного відділу: проф. Шульган О.О., тел. +380487050224, e-mail: shulgan@onat.edu.ua


Рішення приймальної комісії

⇓ Допуск до вступних випробувань – 17.08.2021

⇓ Рекомендація до зарахування – 8.09.2021

⇓ Допуск до вступних випробувань -08.11.2021

⇓ Рекомендація до зарахування -19.11.2021

⇒ Обсяги прийому за державним замовленням у 2021 році


⇓ Оголошення про прийом до аспірантури та докторантури

⇒ Правила прийому до аспірантури ДУІТЗ у 2021 році

⇒ Правила прийому до докторантури ДУІТЗ у 2021 році

⇒ Правила та процедура прикріплення до ДУІТЗ осіб, які мають право здобувати вищу освіту ступеня доктора філософії поза аспірантурою, у 2021 році.

⇓ Інформація про навчально-методичне та інформаційне забезпечення


⇓ Звіт – вступ до 2016 року

⇓ Звіт – вступ з 2016 року

⇓ Бланк списку вступників до аспірантури

⇓ Бланк списку вступників до докторантури

⇓ Пам’ятка здобувачу

⇓ Відомості щодо докторів та кандидатів наук кафедри

⇓ Відомості щодо наукових керівників

⇓ План прийому на 3 роки

⇓ План захистів на 3 роки