ІМЕННА СТИПЕНДІЯ ДЛЯ АСПІРАНТІВ ОНАЗ ім. О.С. ПОПОВА

ВІД КОМПАНІЇ «RINICOM LTD»

Англійська компанія «RINICOM LTD» (www.rinicom.com), в особі її засновника, а також голови «Rinicom Holding Group» професора, доктора наук Гарегіна Маркаряна (випускника Одеського електротехнічного інституту зв’язку  ім О.С. Попова 1997 р.), на підставі договору з Академією, починаючи з 01.01.2015 р. щорічно надаватиме іменну стипендію в розмірі 1200 доларів США одному з аспірантів ОНАЗ ім. О.С.Попова з метою підтримки та мотивації обдарованих молодих науковців.

Компанія «RINICOM LTD» спеціалізується на розробках для сфери бездротового зв’язку, цифрового телебачення та радіомовлення, а також додатків для бездротового відеонагляду.

Професор Гарегін Маркарян є одним із провідних світових спеціалістів у сфері бездротового широкосмугового зв’язку та безпеки. Його дослідницькі інтереси зосереджуються (але не обмежуються) на бездротовому широкосмуговому зв’язку, самостійно конфігурувальних сенсорних мережах,

е-HEALTH та авіаційній безпеці. На теперішній час, окрім діяльності, пов’язаної з керівництвом «Rinicom Holding Group», він очолює кафедру «Системи зв’язку» в університеті Ланкастера (Великобританія). Професор Маркарян є автором понад 250 публікацій, зокрема підручників, статей у міжнародних часописах, патентів та доповідей на міжнародних конференціях та симпозіумах.

Відповідно до договору стипендія призначається аспірантові, середня успішність якого складає 5, 00 балів (за результатами складання кандидатських іспитів), який активно бере участь у науковій роботі, яку проводить Академія, у конференціях та інших наукових заходах, що підвищують авторитет України на міжнародній арені та свідчать про високий рівень розвитку освіти та науки; до уваги беруться також  інші досягнення аспіранта, пов’язані з його професійною підготовкою. Кандидатура стипендіата розглядається та затверджується на Вченій раді ОНАЗ ім. О.С. Попова.