ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.113.01

Screenshot_1 [object object] ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.113.01 Screenshot 1
                                    ПОРЯДОК ДЕННИЙ:   Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук ПЕРЕДЕРКО АНАТОЛІЯ ЛЕОНТІЙОВИЧА за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин Тема дисертації:  «Теоретичні основи розвитку вимірювання вібрації

Start

End

Screenshot_1 [object object] ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.113.01 Screenshot 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук

ПЕРЕДЕРКО АНАТОЛІЯ ЛЕОНТІЙОВИЧА

за спеціальністю 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних величин

Тема дисертації:  «Теоретичні основи розвитку вимірювання вібрації і вібровипробувань в технічних системах».

Науковий консультант – Квасніков Володимир Павлович, Заслужений метролог України, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету.

Офіційний опонент – Безвесільна Олена Миколаївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри приладобудування Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут ім. Ігоря Сікорського»;

Офіційний опонент – Тихан Мирослав Олексійович, доктор технічних наук, професор, професор кафедри інтелектуальної мехатроніки та роботики Національного університету «Львівська політехніка»;

Офіційний опонент – Рудик Андрій Вікторович, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій Національного університету водного господарства та природокористування.

  1. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук

ПАРАЩАНОВА В’ЯЧЕСЛАВА ГЕОРГІЙОВИЧА

за спеціальністю 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення

Тема дисертації: «Метрологічне забезпечення випробування спряжених деталей на основі імпульсного модульованого струму».

Науковий керівник – Квасніков Володимир Павлович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри комп’ютеризованих електротехнічних систем та технологій Національного авіаційного університету.

Офіційний опонент – Васілевський Олександр Миколайович, доктор технічних наук, професор, перший проректор з наукової педагогічної роботи з організації учбового процесу та його науково-методичного забезпечення Вінницького національного технічного університету;

Офіційний опонент – Ваганов Олександр Іванович, доктор технічних наук, професор, заступник начальника Науково-впроваджувального центру філії «Науково-дослідний та конструкторсько-технологічний інститут залізничного транспорту» Акціонерного товариства «Українська залізниця».

З дисертаціями можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ДУІТЗ

MORE DETAIL

TOP