ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ Д 41.816.01

дис [object object] ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  Д 41.816.01
  ПОРЯДОК ДЕННИЙ:  1) початок о 10:00 годині 06 травня 2021 р. Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Макоганюк Анастасії Олегівни за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку. Тема дисертації «Методи сплайн-функцій в теорії та практиці мереж мобільного

Start

06/05/2021

End

07/04/2021

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

 1) початок о 10:00 годині 06 травня 2021 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Макоганюк Анастасії Олегівни за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.

Тема дисертації «Методи сплайн-функцій в теорії та практиці мереж мобільного зв’язку»

Науковий керівникСтрелковська Ірина Вікторівна, доктор технічних наук, професор, в.о. директора навчально-наукового інституту інфокомунікацій та програмної інженерії Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

Офіційний опонент – Уривський Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Офіційний опонент – Лемешко Олександр Віталійович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В.В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки.

 

2) початок о 12:00 годині 06 травня 2021 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Ткачук Олени Вікторівні за спеціальністю 05.12.17 – радіотехнічні та телевізійні системи. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.

Тема дисертації «Відновлення сигналів зображень в умовах шумових завад методом інверсії вибіркових оцінок кореляційної матриці спостережень»

Науковий керівникСкачков Валерій Вікторович, доктор технічних наук, професор, головний науковий співробітник Наукового центру Військової академії (м. Одеса).

Офіційний опонентІохов Олександр Юрійович, доктор технічних наук, доцент, начальник кафедри військового зв’язку та інформатизації Національної академії Національної гвардії України м. Харків;

Офіційний опонентПерелигін Борис Вікторович, кандидат технічних наук, доцент, завідувач кафедри автоматизованих систем моніторингу навколишнього середовища Одеського державного екологічного університету.

 

3) початок о 10:00 годині 07 травня 2021 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Розенвассера Дениса Михайловича за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.

Тема дисертації «Кодові методи підвищення інформаційної ефективності волоконно-оптичних систем передавання»

Науковий керівникПедяш Володимир Віталійович, кандидат технічних наук, доцент, доцент кафедри Телекомунікаційних систем Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

Офіційний опонентУривський Леонід Олександрович, доктор технічних наук, професор, завідувач кафедри телекомунікаційних систем Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»

Офіційний опонентЄременко Олександра Сергіївна, доктор технічних наук, доцент, професор кафедри інфокомунікаційної інженерії ім. В. В. Поповського Харківського національного університету радіоелектроніки.

 

 

 

4) початок о 12:00 годині 07 травня 2021 р.

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук Пустового Богдана Леонідовича за спеціальністю 05.12.02 – телекомунікаційні системи та мережі. В режимі реального часу з використанням засобів відеозв’язку.

Тема дисертації «Ефективність децентралізованого  управління наданням інтелектуальних сервісів в NGN з урахуванням самоподібності трафіку».

Науковий керівникКнязєва Ніна Олексіївна, доктор технічних наук, професор, професор кафедри «Комп’ютерна інженерія» Національного авіаційного університету.

Офіційний опонентКучук Георгій Анатолійович, доктор технічних наук, професор кафедри обчислювальної техніки та програмування Національного технічного університету «Харківський політехнічний інститут»;

Офіційний опонентСоловська Ірина Миколаївна, кандидат технічних наук, доцент кафедри комутаційних систем Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку.

 

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників

Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку

MORE DETAIL

TOP