ЗАСІДАННЯ СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ К 41.816.03

Обьявление внизу к.т.н. (03)_0001 [object object] ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  К 41.816.03
ПОРЯДОК ДЕННИЙ: Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шаміна Миколи Вікторовича за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації «Науково-прикладні основи розвитку інтелектуального потенціалу працівників підприємства зв’язку» Науковий керівник – Князєва Олена Альбертівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства

Start

End

Обьявление внизу к.т.н. (03)_0001 (1) [object object] ЗАСІДАННЯ  СПЕЦІАЛІЗОВАНОЇ ВЧЕНОЇ РАДИ  К 41.816.03

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук Шаміна Миколи Вікторовича

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).

Тема дисертації «Науково-прикладні основи розвитку інтелектуального потенціалу працівників підприємства зв’язку»

Науковий керівник Князєва Олена Альбертівна, доктор економічних наук, професор, професор кафедри економіки підприємства та корпоративного управління Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Офіційний опонент Легомінова Світлана Володимирівна, доктор економічних наук, доцент, завідуюча кафедрою управління інформаційною та кібернетичною безпекою Державного університету телекомунікацій

Офіційний опонент Борщ Вікторія Ігорівна, кандидат економічних наук, доцент кафедри менеджменту і інновацій Одеського національного університету імені І.І. Мечникова.

З дисертацією можна ознайомитися

в кімнаті наукових працівників ОНАЗ ім. О.С. Попова.

MORE DETAIL

TOP