У зв’язку з мобілізацією вищої освіти відносно входження України в «Болонський процес», особлива увага на кафедрі приділяється наукової роботі та науковим розробкам. На основі цих робіт зроблені два укладання в Міжнародний союз електрозв’язку.

Запропоновано метод визначення тарифів на телекомунікаційні послуги, ядром якого є модель процесу надання послуг (еталонна модель), що враховує тільки ті елементи існуючої мережі, які приймають участь у реалізації надаваних послуг. Даний метод також базується на імітаційній моделі визначення обсягів експлуатаційних витрат шляхом моделювання роботи аналогічної за масштабами гіпотетичної підсистеми з використанням вихідних даних, що відповідають сучасному стану ринку та діючому законодавству, що враховує особливості функціонування мережі.

Також одержані ⇒ свідоцтва про реєстрацію авторського права на слідуючи твори:

  1. Авторське свідоцтво №61470 від 01.09.2015 на науковий твір: Методика визначення тарифів на телекомунікаційні послуги на основі імітаційного моделювання витрат на їх надання / В.М. Гранатуров, В.А. Каптур, І.В. Політова.

  2. Авторське свідоцтво №63502 від 13.01.2016 на науковий твір: Методика аналізу інноваційного потенціалу підприємств поштового зв’язку / В.М. Гранатуров, В.О. Крупська.

  3. Авторське свідоцтво №71026 від 22.03.2017 на науковий твір: О некоторых новых зарубежных теориях стратегии конкуренции и бизнеса / В.М. Гранатуров, І.А. Кораблінова.

  4. Авторське свідоцтво №81566  від 20.09.2018 на науковий твір: «Сучасний етап «цифрової трансформації» компаній: можливості, загрози та проблеми адаптації до нових умов», автори – Гранатуров В.М., Кораблінова І.А.