МтаМ [object object] Кафедра менеджменту та маркетингу

Кафедра менеджменту та маркетингу є випусковою за спеціальністю 073 «Менеджмент» галузі знань 07 «Управління та адміністрування», спеціалізаціями: «Менеджмент організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності)» та «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»

Основні дисципліни кафедри, які складають фахову підготовку:

–         Менеджмент;

–         Маркетинг;

–         Публічне адміністрування;

–         Менеджмент організацій;

–         Управління змінами;

–         Управління якістю;

–         Міжнародний менеджмент.

За вибором студент може отримати підготовку за такими дисциплінами, як:

–         Інноваційний менеджмент в галузі зв′язку

–         Стратегічний менеджмент підприємств зв′язку

–         Корпоративна соціальна відповідальність

Основні посади, на яких можна працювати після закінчення навчання:

–         менеджер з питань комерційної діяльності та управління;

–         менеджер з персоналу;

–         менеджер з матеріально-технічного забезпечення;

–         менеджер з логістики;

–         помічник керівника підрозділів;

–         керівник функціональних підрозділів;

–         керівник малих підприємств;

–         асистент викладача вищого начального закладу.

 Основні місця роботи, де можна працювати після закінчення навчання:

–         апарат управління підприємств та організацій, зокрема у сфері зв’язку та інформатизації;

–         банки та фінансово-кредитні установи;

–         структури центральних державних і регіональних органів управління;

–         фінансово-промислові групи;

–         консультаційні центри;

–         консалтингові організації;

–         науково-виробничо-технічні комплекси;

–         технопарки.

Випускники кафедри менеджменту та маркетингу ОНАЗ ім. О.С. Попова працюють сьогодні на таких провідних підприємствах України, як: ПАТ “Укртелеком”, “МТС”, “Київстар”, “Одеський припортовий завод” та ін., є співробітниками та керівниками підрозділів провідних банків – МТБ, “Південний”, “Правекс”, “Приватбанк”, “Укрсоцбанк”.

Основні завдання, які зможе вирішувати випускник, що отримав підготовку в ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю: «Менеджмент»:

–         планувати та прогнозувати господарську діяльність підприємства;

–         проводити системний аналіз і прогноз діяльності організації за умов конкуренції, забезпечувати конкурентоспроможність;

–         здійснювати бізнес-планування, розроблення та обґрунтування напрямів та засобів розширення ринків збуту суб’єктів господарської діяльності;

–         здійснювати реалізацію управлінських рішень;

–         здійснювати управління персоналом, формування колективу та керівництво ним;

–         здійснювати формування та розвиток організаційної культури та іміджу підприємства;

–         вести загальне управлення внутрішніми справами підприємства;

–         приймати відповідальні рішення на управлінському рівні.

Після завершення навчання на другому (магістерському) освітньому рівні та присудження ступеня «магістр», здобувачі вищої освіти можуть продовжити навчання на третьому (освітньо-науковому) рівні для здобуття ступеня «доктора філософії» за спеціальністю 051 «Економіка».

Контактна інформація:

Адреса: м. Одеса, вул. Кузнечна, 1, каб. 320, 324

Телефон: завідуючий кафедрою – 705-02-29 (2-29),
викладацька –705-03-49 (3-49)

E-mail: kafedra.mim@onat.edu.ua