Інфокомунікаціїце сучасна інформаційно-телекомунікаційна інфраструктура, яка забезпечує можливості інформаційного обміну передавання мови, даних та відеозображень для надання користувачам широкого спектру послуг на базі конвергенції та взаємодії технологій.

Програмна інженерія забезпечує інтегрування принципів математики, інформатики та комп’ютерних наук з інженерними підходами. Це напрямок підготовки фахівців, який пов’язаний з теорією, методами та засобами професійної розробки програмного забезпечення, його реалізації, тестування, обслуговування та модернізації.

 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ІНФОКОМУНІКАЦІЙ ТА ПРОГРАМНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ

 

Історія інституту

1920 року в Одеському інституті інженерів зв’язку було створено  факультет телефонно-телеграфного зв’язку, який пізніше став історичним по-передником спочатку факультету Інфокомунікацій, а потім Навчально-наукового інституту інфокомуінкацій та програмної інженерії. Деканами факультету були доценти Коган М.М. і Млієвський З.Б., Грязєв В.І., Ружинський Д.П., Шилов О.С. Стрімкий розвиток галузі зв’язку зумовив необхідність заснування 1967 р. нового факультету – автоматичного електрозв’язку, який очолив доцент Шилов О.С. Пізніше деканами були доценти Захарченко М.В. (з 1970 р. до 1981 р., зараз – професор, д.т.н., зав. каф. ІБ та ПД), Одинцов М.М. (з 1981 р. до 1982р.), Діденко В.Є. (1982 – 1985 рр., зараз – пенсіонер), Орлов В.М. (1985 –1989 рр., сьогодні професор, д.е.н., завідувач кафедри економіки та підприємств та корпоративного управління), Брітнер Л.П. (1989 – 2000 рр., зараз – пенсіонер).З грудня 2000 року деканом стала професор, доктор технічних наук Стрелковська Ірина Вікторівна. У лютому 2001 р. факультет автоматичного електрозв’язку було перейменовано у факультет інформаційних мереж. Тенденції конвергенції, окремо існуючих на протязі багатьох років, телекомунікаційних та інформаційних мереж в єдину інфокомунікаційну інфраструктуру, зумовили у лютому 2012 р. злиття двох факультетів Інформаційних мереж та Телекомунікаційних систем у факультет Інфокомунікацій.

Згідно вимогам сьогодення та за умов розширення напрямів підготовки, передових методів навчання, видів і форм діяльності й відповідно до рішення Вченої ради ОНАЗ ім. О.С. Попова (наказ № 01-05-403 від 31.12.2013 р.) на базі факультету Інфокомунікацій створено Навчально-науковий інститут інфокомуінкацій та програмної інженерії , який очолює Стрелковська Ірина Вікторівна.

Останні роки в інституті значно збільшено напрямки підготовки студентів. В 2016 році було проведено ліцензування нового напряму  6.050103 –Програмна інженерія, метою якого є підготовка затребуваних     ІТ-фахівців галузі, а в 2017 році були проліцензовані нові спеціальності:    122 – Комп’ютерні науки та 121 – Інженерія програмного забезпечення.

На спеціальних кафедрах інституту сформувався висококваліфікований колектив викладачів, які є відомими своєю творчою, педагогічною, видавничою, науковою діяльністю та плідними зв’язками з галузевими підприємствами. Інститут пишається своїми випускниками, серед яких  професори: Воробієнко П.П., Захарченко В.М., Петринський Є.Н,  Гранатуров В.М., Котельников А.К., доценти: Кордобовський О.І., Савицький Ю.П., Пасічник М. Д., Зелінський М. Ф., Большой О.Л., Жарко І.В.,   Женжера В.Л., Лейбзон А.Я., Проживальський О. П., Русинський А. П. та ін.

Організаційно до складу інституту входить 7 кафедр:

– мереж зв’язку (МЗ) – завідувач – проф. Нікітюк Л.А.;

– комутаційних систем (КС) – завідувач – проф. Ложковський А. Г.;

– телекомунікаційних систем (ТКС) – завідувач – проф. Балашов В. О.;

– фізики та волоконно-оптичних ліній зв’язку (Ф та ВОЛЗ) – завідувач – доц. Степанов Д. М.;

– інформаційних технологій (ІТ) – завідувач – проф., д.т.н. Романюк В. В.;

– комп’ютерні науки (КН) – завідувач – доц. Вороной С. М.;

– вищої математики (ВМ) – завідувач – доц. Дмитрієва І. Ю..

На кафедрах інституту ННІ ІКПІ працює  біля 160 викладачів. Зокрема 20 докторів наук, з яких 13 професорів та 7 доцентів;  70  кандитатів наук, з яких 49 доцентів. Всі викладачі інституту приймають активну участь в науковій роботі, з них 95 викладачів опублікували статті в Scopus, 98 викладачів розмістили свої публікації в наукометричній базі Web of Science. Індекс Хірша в Scopus отримали 39 викладачів інституту, а в базі Web of Science – 26 викладачів інституту. Понад 16 викладачів вже пройшли стажування в іноземних навчальних закладах за кошти Erasmus.

Велика робота в ННІ ІКПІ здійснюється з удосконалення лабораторної бази. Зусиллями коллективу кафедри МЗ створені сучасні навчальні лабораторії, які обладнані новітнім мережним обладнанням. Спільно з швейцарською компанією “Райхле і Де-Массарі Україна“ (зараз „Sunergia”) організовано спеціалізовану лабораторію “Структуровані кабельні системи“, в якій проходять навчання студенти та гарантовано отримують сертифікати. Для роботи в цій лабораторії викладачі кафедри пройшли підготовку в навчальному центрі компанії “Райхле і Де-Массарі Україна“. Право отримання сертифікатів надається і найкращим студентам, які успішно засвоїли дисципліну «Структуровані кабельні системи» і пройшли тестування в компанії R&M, вони отримують іменні міжнародні сертифікати R&M, які дають можливості першочергового працевлаштування в компаніях системних інтеграторах в будь-якій точці земної кулі. Лабораторія «Інфокомунікацій» призначена для вивчення студентами архітектурних особливостей сучасних мереж і можливостей здобувати навичок роботи в реальних інформаційних і телекомунікаційних мережах та отримання знань з проектування мереж з використанням сучасних програмних продуктів. Лабораторія «Мережних технологій» дає можливості студентам досліджувати сучасні параметри і протоколи інформаційних мереж. Крім того, кафедра Мереж зв’язку має філіал на базі найбільшої в регіоні телекомунікаційної компанії TeNeT, де студенти проходять виробничу практику і набираються досвіду практичної роботи на підприємстві.

На кафедрі КС створено лабораторію „Цифрові системи комутації“, на базі сучасного комутаційного обладнання ЦСК „Квант-Е“ ТОВ „Телекарт-Прилад“, крім того, в цій лабораторії налаштовано та експлуатуються: ЦСК „Дніпро”, ОАО „Днепропетровский машиностроительный завод”; ЦСК „Матрица”, НПО „Телекоммуникационные технологии” та сучасний вузол мультисервісного доступу MSAN МОНІС. Використання в навчальному процесі сучасного обладнання лабораторій дає змогу студентами отримувати знання та професійні навички на реальному обладнанні. Нещодавно лабораторну базу ННІ ІКПІ було розширено обладнанням базової станції BTS CDMA-2000, яку в якості спонсорської допомоги надали оператори мобільного зв’язку „Інтерднестрком” та „Інтертелеком” з метою якісної практичної підготовки студентів спеціалізації „Мобільний зв’язок”.

Лабораторна база кафедри ТКС є однією з найбільших в академії та містить зразки сучасного обладнання зв’язку та вимірювальних приладів:

−сучасних волоконно-оптичних систем передавання: синхронний транспортний модуль STM-1 AXD-155 фірми Ericsson (завдяки якому на кафедрі  було змонтовано фрагмент  системи передачі SDH);  оптичний мультиплексор uMSPP-155 (фірми Watson Telecom); сервісний гнучкий мультиплексор-концентратор HTC-1100 (фірми Watson Telecom); мультиплексор CWDM FRM 220-MD40-UP02;

−обладнання мереж доступу (xDSL модеми; обладнання доступу  по  технології  xDSL IP DSLAM 7324RU  фірми Alcatel Lucent ; мультиплексор доступу цифрової абонентської лінії ISAM 7330 RU  фірми −Alcatel Lucent; Ethernet DSLAM Si-2000 фірми ISKRATEL;

−радіорелейна система AL13D E3 8×E1+Ethernet 13 ГГц PPC ALCOMA комплект (2ВЧ+2НЧ);

−вимірювальні прилади для вимірювання параметрів та налагодження обладнання (вимірювачі рівнів електричного та оптичного сигналу, аналогові та цифрові осцилографи, рефлектометр, цифрові аналізатори спектру та ін.).

Лабораторії кафедри ТКС надають студентам в процесі виконання лабораторних і практичних робіт потрібний досвід проведення вимірів характеристик сучасного обладнання і устаткування мереж, уміння діагностувати поломки й ушкодження, уміння конфігурувати й управляти характеристиками обладнання.

На кафедрі Ф та ВОЛЗ організовано три навчальні лабораторії, які оснащені приладами вимірювання місць пошкодження ОК «Горизонт», приладами для зварювання оптичних волокон, вимірювачами дисперсії                ОВ «ИД-42», оптичними тестерами та оптичними рефлектометрами. Такий перелік обладнання дозволяє студентам отримати знання та практичні навички з вивчення конструкції оптичних волокон (ОВ) та оптичних кабелів (ОК), навчитися самостійно виконувати вимірювання параметрів ОВ, виконувати зварювання ОВ, визначати місця пошкодження ОК, виконувати вхідний контроль будівельних довжин ОК, визначати характеристики передавальних та приймальних пристроїв волоконно-оптичних систем передачі (ВОСП) та вимірювати енергетичний потенціал ВОСП. За допомогою програмного комплексу автоматизація робіт, що проектуються для лінійно кабельних споруд та програми автоматичний обчислювальний комплекс в комп’ютерному класі кафедри студенти отримують навички складати робочі проекти ВОЛЗ і виконувати кошторисно-фінансовий розрахунок до них.

Лабораторії кафедри ІТ інформаційних технологій – це пять компютерних класів із 50 компютерами, обладнані новітнім мережним обладнанням та необхідним програмним забезпеченням. Одна з лабораторій кафедри була модернізована та обладнана сучасним обладнанням (компютерами Apple, проектором та екраном) за спонсорської підтримки      ІТ-компанії KeepSolid. На базі лабораторії кафедри викладаються дисципліни, які дають можливість отримати знання в таких напрямах, як: розробка систем прийняття рішень; алгоритми машинного навчання           (AI, machine learning, Рython); обробка великих масивів даних (BigData, NoSQL DB); створення інформаційних систем; СКБД (PostgreSQL, MySQL); Web-програмування (Node JS, С#, PHP, C++); створення користувацьких інтерфейсів (HTML/CSS, JavaScript); розробка під мобільні платформи (Android, Java, AndroidStudio); об’єктно-орієнтоване програмування (С#, Java, C++); сучасні методики розробки програмного забезпечення (CI&CD, VCS, Docker, Configuration management), Інтернет речей, програмування мікроконтролерів (C++, C, Arduino, Raspberry PI, STM); алгоритми та структури даних; обробка зображень (OpenGL, Direct3D); розробка ігор (Unity, C#, Unreal Engine).

На кафедрі КН навчальний процес забезпечується у сучасних комп’ютерних аудиторіях, які оснащені компьтерами та мультимедійними комплексами. Сучасні комп’ютери, мережне та мультимедійне устаткування лабораторій кафедри Комп’ютерних наук дозволяє викладачам на високому рівні викладати лекційний матеріал, а студентам дає змогу якісно виконувати лабораторні роботи і на практиці закріпляти теоретичні знання з нових інформаційних технологій. Студенти спеціалізуються в проектуванні і розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів для автоматизації логістики, CRM і              ERP систем, Data Mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, а також на розробці програмного забезпечення для комп’ютерного моделювання та комп’ютерної графіки. Спеціальність 122 «Комп’ютерні науки» дає можливість отримати комплексний набір фундаментальних знань за сучасними IT-технологіями та перспективну роботу в IT-компаніях.

НАВІГАЦІЯ

КАФЕДРИ