Кафедра Комп’ютерних наук випускає фахівців за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки» галузі знань «Інформаційні технології» та була створена в 2017 році в зв’язку з відкриттям в Одеській національній академія зв’язку ім. А.С. Попова в 2016 році даної спеціальності.

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає можливість отримати комплексний набір фундаментальних знань за сучасними IT-технологіями і знайти перспективну роботу в вітчизняних або закордонних IT-компаніях, в тому числі і з гнучким робочим графіком.

Студенти спеціалізуються в проектуванні і розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів для автоматизації логістики, CRM і ERP систем, Data Mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, а також розробляють ПО для комп’ютерного моделювання та комп’ютерної графіки.

Очолює кафедру Вороной Сергій Михайлович, кандидат технічних наук, доцент, нагороджений Нагрудним знаком МОН України «Відмінник освіти».

Наукові інтереси викладачів кафедри зосереджені на таких важливіших проблемах, як розробка теоретичних основ і алгоритмів функціонування багатопроцесорних обчислювачів для інтелектуальних систем і технологій, дослідження алгоритмічного забезпечення інтелектуальних систем оброблення природно-мовної інформації, розробка структур багатоагентних систем з можливостями формування розподілених онтологічних баз знань з різнорідних джерел інформації, використання згортальних нейронних мереж в задачах розпізнавання образів, методи нечіткого пошуку символьних послідовностей в системах контролю нецільового контенту, нейромережеві методи аналізу Big Data.

Кадровий склад кафедри КН дозволяє забезпечити викладання теоретичних і практичних дисциплін для студентів спеціальності 122 «Комп’ютерні науки» на високому науково-педагогічному рівні. Системне впровадження в викладацьку практику новітніх методів і методик навчання з використанням сучасних інформаційних технологій забезпечується завдяки активній участі викладачів кафедри в програмах стажування і співпраці з відомими ІТ-компаніями.

Основні дисципліни, що читаються на кафедрі КН:

·        Алгоритмізація та програмування

·        Комп’ютерна графіка

·        Комп’ютерна схемотехніка та архітектура комп’ютерів

·        Методи і системи штучного інтелекту

·        Операційні системи

·        Комп’ютерні мережі

·        Інтелектуальний аналіз даних

·        Розробка веб-додатків

·        UI/UX Design

·        Програмне забезпечення мереж

·        Python-програмування

·        Технології розподільних систем паралельних обчислень

Співробітники кафедри беруть участь у виховній роботі студентів початкових курсів навчання спеціальності 122 «Комп’ютерні науки». Проводяться зібрання кураторів зі своїми групами.

Основними завданнями виховної роботи кафедри є:

·          створення комфортних соціально-психологічних умов, що сприяють формуванню загальнокультурних і професійних навичок студентів;

·          виховання у студентів високих духовно-моральних якостей та норм поведінки;

·          участь в адаптації студентів-першокурсників до вузівського життя.

 

⇒ Анотації вибіркових дисциплін циклу загальної підготовки

Анотації вибіркових дисциплін циклу професійної підготовки

122 [object object] Кафедра Комп’ютерних наук 122