Кафедра «Інформаційних Технологій» є однією з провідних кафедр ННІ ІКПІ ОНАЗ ім.О.С.Попова. За час становлення кафедри трудовий колектив кафедри пройшов довгий шлях. Основним напрямком роботи кафедри є підготовка бакалаврів та магістрів за напрямком за 121 спеціальністю «Інженерія програмного забезпечення» та викладання спеціальних предметів для студентів інших спеціальностей.

На кафедрі підготовлені і викладаються курси: “Інформатика “, “Створення та обробка БД”, “Технології  програмування”, “Комп’ютерні технології та програмування  (КТ та Пр)”, “Технології  програмування та  Організація  та підтримка баз даних”, “Програмні засоби моделювання в інфокомунікаціях”, “Основи програмування”, “Дискретна математика”, “Об’єктивно-орієнтоване програмування”, “Алгоритмізація  та  програмування”, “Чисельні методи”, “Об’єктивно-орієнтоване програмування”, “Комп’ютерна схемотехніка та Архітектура комп’ютера”, “Бази даних”, “Операційні системи”, “Веб-технології та веб-дизайн”, “Конструювання програмного забезпечення”, “Моделювання та аналіз програмного забезпечення”, “Мережеве програмування”, “Аналіз вимог до програмного забезпечення”, “Алгоритм та структури даних”, “Групова динаміка і комунікації”, “Основи програмної інженерії”, “Проектний практикум”, “Офісні технології”, “Проектування інтерфейсів”, “Програмування мікроконтролерів  та Інтернет речей”, “Емпіричні методи програмної інженерії”, “Програмування для мобільних платформ”, “Моделювання систем”, “Менеджмент проектів програмного забезпечення”, “Методи  оптимізації”, “Якість програмного забезпечення та тестування”, “Архітектура та проектування програмного забезпечення”, “Економічна інформатика”, “Основи інформатики”

 

Кафедру очолює професор, доктор технічних наук Романюк Вадим Васильович.

У складі кафедри працюють: професори – Панченко Б.Є., Ісмаілова Н.П., Малахов Э.В.; доценти – Глазунова Л.В., Єгошина Г.А., Заврак М.В., Калініна Т.О., Трофименко О.Г.; старші викладачі – Манаков С.Ю., Косирева Л.А., Яценко В.Є., Буката Л.М., Прокоп Ю.В., Чепок А.О., Шнайдер С.П.; викладачі – Бобікова М.Г., Гребінна І.В.; Фахівець 1 категорії Бобікова М.Г.,

 

Для викладання дисциплін кафедра використовує спеціалізовані аудиторії 251, 252, 243, 244, 245 2 лабораторного корпусу академії.

Кафедра інтенсивно співпрацює з провідними ІТ підприємствами м.Одеси, України та закордонними компаніями. Компанії здійснюють і спонсорську допомогу, зокрема «KEEPSOLID».

Каталог вибіркових дисциплін для спеціальності 121 Інженерія програмного забезпечення другого (магістерського) рівня вищої освіти:

ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Ділова іноземна мова
 • Менеджмент в ІТ-галузі
 • Інтелектуальна власність
 • Менеджмент та лідерство
 • Економічне обгрунтування інноваційних рішень
 • Інформаційна безпека інноваційної діяльності
 • Ораторська майстерність
 • Підприємництво і запуск стартапів
 • Ліцензування та сертифікація програмних продуктів
 • Педагогіка та психологія
 • Філософські проблеми наукового пізнання
 • Педагогіка вищої школи

 

ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ

 • Конфліктно-керовані системи
 • Методи та засоби візуалізації даних
 • Проектування та розробка ERP-систем
 • Математичні методи оптимізації
 • Сучасні технології в Internet of Things
 • Методологія підтримки прийняття рішень в інженерії програмного забезпечення
 • Методологія і технології розробки та впровадження програмних систем
 • Розробка програмного забезпечення хмарних платформ
 • Інтелектуальні технології в Інтернет та Semantic Web
 • Програмне забезпечення робототехнічних систем
 • Сучасні технології баз даних
 • Створення інтерактивних медіа-систем
 • Сучасні архітектури програмного забезпечення
 • Оптимальне планування послідовності задач
 • Методи підвищення якості зображень

 

 

Сайт кафедри інформаційних технологій

 

121 [object object] Кафедра інформаційних технологій 121