Lumia [object object] Кафедра комутаційних систем Lumia

Кафедра Комутаційних систем є однією з передових кафедр навчально-наукового інституту Інфокомунікацій та програмної інженерії. Кафедра має найсучасніші лабораторії (Лабораторія «Комутаційних технологій», Лабораторія «Цифрових систем комутації», Лабораторія «NGN») на базі учбових установок сучасних цифрових систем комутації «Квант-Е», «Дніпро», «Матриця» та лабораторію обладнання мереж наступного покоління NGN на базі мультисервисного вузла доступу MSAN SI-3000.

 

 

Колектив кафедри представлений наступними викладачами:

ЛОЖКОВСЬКИЙ АНАТОЛІЙ ГРИГОРОВИЧ

Завідувач кафедри КС, доктор технічних наук, професор

СТРУКАЛО МИХАЙЛО ІПОЛИТОВИЧ

Кандидат технічних наук, професор

ШМЕЛЬОВА ТЕТЯНА РУДОЛЬФІВНА

Кандидат технічних наук, доцент

СОЛОВСЬКА ІРИНА МИКОЛАЇВНА

Кандидат технічних наук, доцент

ВЕРБАНОВ ОЛЕГ ВАСИЛЬОВИЧ

Старший викладач

КОЛЧАР ВОЛОДИМИР МИХАЙЛОВИЧ

Старший викладач

ГОРДІЄНКО ВАДИМ ЮРІЙОВИЧ

Старший викладач

ГАНЧЕВ ВАСИЛЬ ВАСИЛЬОВИЧ

Старший викладач

ГОЛУБЕНКО ВОЛОДИМИР ВОЛОДИМИРОВИЧ

Старший викладач

ЛИСЮК ОЛЕНА ВІКТОРІВНА

Викладач

ГУРКЛІС ІРИНА ВОЛОДИМИРІВНА

Викладач

ПЕТРОВИЧ ЯНА ОЛЕКСАНДРІВНА

Викладач, методист

ВОЙЦЕХОВСЬКИЙ СЕРГІЙ МИКОЛАЙОВИЧ

Завідувач лабораторією операторської діяльності

СМАГЛЮК ТЕТЯНА ВАЛЕНТИНІВНА

Викладач

 

digium [object object] Кафедра комутаційних систем digiumДисципліни кафедри мають за мету на вивчення сучасного обладнання телекомунікаційних мереж, цифрових систем комутації, обладнання абонентського доступу, обладнання мереж рухомого зв’язку, мереж абонентського радіодоступу.

 

 

 

Основними дисциплінами є:

1

Системи комутації і розподілу інформації (3 курс)

2

Протоколи сигналізації телекомунікаційних мереж (3 курс)

3

Теорія телетрафіка в телекомунікаціях (4 курс)

4

Проектування цифрових систем комутації (4 курс)

5

Технічна експлуатація комутаційних систем (4 курс)

6

Синхронізація та сигналізація в телекомунікаційних системах (4 курс)

7

Обладнання мереж наступного покоління (4 курс)

8

Центри комутацій та послуги мереж мобільного зв’язку (4 курс)

9

Технології та проектування телекомунікаційної платформи мереж мобільного зв’язку (4 курс)

10

Технічна експлуатація комутаційних систем (5 курс)

11

Проектування пакетних мультисервісних мереж (5 курс)

12

Планування та проектування телекомунікаційних мереж (5 курс)

13

Технології мультисервісних мереж (5 курс)

14

Технології, протоколи та системи комутації перспективних мереж мобільного зв’язку (5 курс)

15

Сучасні інформаційні технології в науці та освіті (5 курс)

16

Методологія наукових досліджень (5 курс)

17

Моделювання та оптимізація систем та мереж телекомунікацій (5 курс)

18

Програмні платформи надання послуг (5 курс)

19

Широкосмугові технології телекомунікацій (5 курс)

20

Аналіз і синтез систем розподілу інформації (5 курс)

21

Надійність засобів телекомунікацій (5 курс)

22

Проектування пакетних мультисервісних мереж (5 курс)

23

Управління та експлуатація телекомунікаційних мереж (5 курс)

На кафедрі ведеться активна науково-дослідна робота під керівництвом д.т.н., проф. Ложковського А. Г. у складі: Ложковський А.Г., Шмельова Т.Р., Соловська І.М., Вербанов О.В., Колчар В.М., Ганчев В.В., Гордієнко В.Ю., Голубенко В.В., Войцеховський С.М.

Основні роботи:

– Дослідження методик проектування мультисервісних мереж .

– Розробка структурних схем та плану нумерації підсистеми надання послуг телефонного зв’язку в межах операторської діяльності ОНАЗ ім. О. С. Попова.

– Дослідження змісту впроваджуваних нових навчальних програм дисциплін кафедри комутаційних систем в умовах переходу до чотирирічної системи навчання за освітньо-професійною програмою бакалавра.

– Розробка математичних методів та систем моделювання об’єктів та процесів.

– Аналіз показників якості функціонування мультисервісної мережі зв’язку загального користування.

– Система автоматизованого проектування мультисервісних мереж зв’язку.

– Вдосконалення методик проектування мультисервісних мереж зв’язку та розробка програмного забезпечення систем автоматизованого проектування мереж наступних поколінь з пріоритезацією трафіка.

– Моделі самоподібного трафіку мультисервісних мереж зв’язку.

– Методи розрахунку характеристик якості обслуговування в пакетних мережах.

Щорічно на кафедрі КС проводиться близько 10 методичних семінарів, які допомагають викладачам вдосконалити та підвищити якість навчального процесу, підготуватися до дипломного проектування, обмінятися знаннями та вміннями, зробити висновки на майбутнє, бути в курсі новин про оформлення індивідуальної документації та кафедральної, вчасно та ефективно провести іспити.

master [object object] Кафедра комутаційних систем master

Кафедра Комутаційних систем є випускаючою кафедрою. Викладачі кафедри є керівниками бакалаврських робіт, дипломних робіт/проектів та магістерських робіт. Якість проектів та робіт відповідає вимогам Положення про підготовку та захист випускних кваліфікаційних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів 2015р. З переліком тематики дипломних проектів та робіт можна ознайомитися у відповідному розділі на сторінці кафедри.

Більш детальна інформація знаходиться у відповідних розділах на сторінці.