Кафедра «Телекомунікаційних систем» є однією зі спеціальних випускаючих кафедр академії за спеціальністю «Телекомунікаційні системи та мережі».

Одну з двох складових телекомунікаційних мереж (транспортну мережу) в зарубіжній термінології називають «Core Network» – серцевина системи (хребтова мережа).

Телекомунікаційні системи передачі (ТСП) є основою телекомунікаційних мереж, які починаються телефонною розеткою у Вашому будинку або модемом Вашого комп’ютера і закінчуються аналогічними приладами в приміщенні Вашого співрозмовника, який може бути в будь-якій точці земної кулі. Щомиті мільйони людей у всьому світі спілкуються по мережі один з одним, отримують інформацію з «Інтернету», вирішують виробничі і економічні завдання.

Різноманітні ТСП забезпечують ці можливості. Вивчення принципів побудови і функціонування МСП, розробка перспективних систем передачі на нових принципах, проектування і експлуатація ТСП і мереж є змістом 21 навчальної дисципліни, які вивчаються на кафедрі ТКС.