Секція автоматизації, робототехніки та енергозаощадження входить до складу Навчально-науковий інститут «Кібербезпеки, комп’ютерних і радіо технологій». Завідувач секції старший науковий співробітник, доцент кафедри Автоматизації технологічних процесів та електроживлення Кріль Сергій Сергійович

 

Kril [object object] СЕКЦІЯ АВТОМАТИЗАЦІЇ, РОБОТОТЕХНІКИ ТА ЕНЕРГОЗАОЩАДЖЕННЯ

Завідувач секції

Автоматизації, робототехніки та енергозаощадження

кандидат технічних наук, старший науковий співробітник

Кріль Сергій Сергійович

 

 

До складу секції автоматизації, робототехніки та енергозаощадження входить кафедри:

  • Автоматизації технологічних процесів та електроживлення (завідувач – д.т.н., професор Кадацький А.Ф.);

  • Комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв (завідувач – к.т.н., доцент Флейта Ю.В.);

  • Фізичного виховання (завідувач – к.п.н., доцент Галюза С.С.).

Секція автоматизації, робототехніки та енергозаощадження  відповідає за підготовку студентів освітнього ступеню бакалавр та магістр спеціальності 151: „Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”

В рамках даної спеціальності відбувається підготовка студентів за спеціалізаціями:

151.1 Комп’ютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування;

151.2 Автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку;

151.3 Робототехніка та технології «Інтернет речей»;

151.4 Енергозбереження, енергоменеджмент та енергоаудит в галузі автоматизації

По закінченню підготовки бакалаврів за спеціальністю 151 “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології” студенти отримують кваліфікацію Бакалавр з автоматизації та комп’ютерно-інтегрованих технологій.

На даний час одним із головних напрямів науково-технічного прогресу в основних галузях промисловості є широке використання комп’ютерно-інтегрованих структур для управління виробництвом. Для розроблення та підтримки функціонування таких структур необхідні спеціалісти з розробки та обслуговування комп’ютерно-інтегрованих систем управління та їх програмного забезпечення. З урахуванням цього організовано багаторівневу підготовку фахівців зі спеціальності “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”. Підготовка орієнтована на високі сучасні технології, здійснення яких неможливо без інтегрального застосування мікропроцесорної і комп’ютерної техніки, що забезпечує розв’язання задач координації функціонування окремих підсистем, використання інтелектуальних підсистем прийняття рішень на основі баз даних і знань, із застосуванням сучасного програмного забезпечення. Студенти мають можливість не тільки вивчати теоретично, а й здобути практичні навички для роботи з технічним та спеціальним програмним забезпеченням сучасних мікропроцесорних та комп’ютерно-інтегрованих систем управління.

Студенти проходять практику на провідних підприємствах зв’язку та енергетики, беруть участь у впровадженні автоматизованих інформаційних систем на підприємствах. Знання, отримані студентами зі спеціальністю “Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології”, забезпечують їм швидку адаптацію на найсучасніших підприємствах.

Однією з найважливіших переваг спеціальності, в порівнянні з традиційними ІТ-спеціальностями, є тісне поєднання програмної та апаратної частин, написання програмного забезпечення під реальні виробничі процеси чи об’єкти. Це дає змогу випускникам спеціальності «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», в залежності від спеціалізації, успішно працювати розробниками програмного та апаратного забезпечення для засобів робототехніки, вбудованих систем, розумних будинків, займати керівні посади у відділах з автоматизації та енергетики, а також реалізувати себе у якості логістів, менеджерів проектів, тестувальників програмного забезпечення, системних адміністраторів, енергоаудитор та ін.