Кафедра Комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв  (КІТПіВ) ОНАЗ ім. О.С. Попова веде підготовку бакалаврів, магістрів та аспірантів за спеціальністю 151 – Автоматизація та  комп’ютерно-інтегровані технології. Професійна діяльність фахівця зі спеціальності 151 на первинних посадах полягає:

  • в удосконаленні, розробленні та впровадженні комп’ютерно-інтегрованих систем в автоматичних та автоматизованих системах управління технологічними процесами та виробництвом;

  • у прийнятті тактичних та стратегічних рішень з задач управління та роботи обладнання комп’ютерно-інтегрованих систем управління технологічними процесами та виробництвом.

Основні напрями професійної діяльності – організаційна та виробнича. Фахівець зі спеціальності 151 за умов набуття відповідного досвіду може адаптуватись до таких напрямів суміжної професійної діяльності, як управлінська та науково-педагогічна.