НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА

⇒ Положення про ННІ ПІС

⇒ Положення про Вчену раду ННІ ПІС

Методичне запеспечення спеціальності напряму-6.030302

фото 154 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства          154 3

Зліва на право:директор навчально-наукового інституту ПІС Вєтрова С.С., д.політ.н., проф. Сіленко А.О.,заступник директора з навчальної роботи, к.політ.н., доц. Безродна В.І..

ДАТА ЗАСНУВАННЯ: січень 2006

ІНСТИТУТ ПРОВАДИТЬ ОСВІТНЮ ДІЯЛЬНІСТЬ ЗА СПЕЦІАЛЬНОСТЯМИ:

– 054 – СОЦІОЛОГІЯ

  • Перший(бакалаврський) рівень освіти.

  • Другий( магістерський) рівень освіти

– 061 – ЖУРНАЛІСТИКА (бакалавр зі спеціалізації “Реклама та зв’язки з громадськістю”)

Ppt0000008 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства Ppt0000008

Ppt00000086 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства Ppt00000086 1

Ppt000000456788 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства Ppt000000456788 1

 .

 .

 .

 .

.

В ННІ ПІС значна увага приділяється практичному виробничому та педагогічному стажуванню студентів. Інститут має договірні відносини з базами практик: Коледжем зв’язку та інформатизації, Одеським міським центром зайнятості, Головним управлінням статистики в Одеській області, ПАТ “Укртелеком”, Одеською дирекцією УГ ППС ВАТ “Укрпошта”.

Інститут підтримує наукові зв’язки з соціологічним факультетом Харківського національного університету, факультетом соціології та психології Київського національного університету, кафедрою соціології, політології і соціального управління Запорізького національного університету.

ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД ІНСТИТУТУ

Всі викладачі ННІ ПІС є висококваліфікованими фахівців у сфері соціологічних, політичних, філологічних, історичних, філософських і юридичних наук мають великий досвід роботи і систематично підвищують кваліфікацію в провідних навчальних закладах України. Проводиться успішна кадрова політика, метою якої є залучення до підготовки за спеціальностями викладачів, які мають вчену ступінь з соціологічних наук і масових комунікацій. Зараз в інституті працюють 5 викладачів, які мають науковий ступінь кандидата соціологічних наук, доктора політологічних та соціологічних наук, кандидати філологічних, юридичних і філософських наук.

Перспективний план наукової та науково-дослідної роботи викладачів передбачає їх подальшу участь у держбюджетних НДР кафедр політології та соціології, лінгвістичної підготовки При ОНАЗ працює поліграфічний центр для видання науково-методичної літератури, продуктивність якого 30 000 відбитків на рік, що дає реальні перспективи для забезпечення студентів – соціологів необхідними навчальними посібниками в достатній кількості, а також у роботі науково-методичних семінарів кафедр.

Пріоритетним напрямком науково-методичної роботи залишається проблема вдосконалення навчального процесу та підвищення ефективності підготовки студентів, а також підвищення науково-методичного рівня викладачів.

НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІНСТИТУТУ

Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів і навчальними програмами, розробленими кафедрою соціології та політології. Робочі програми з кожної дисципліни щороку оновлюються і затверджуються науково-методичною радою ОНАЗ ім. А.С. Попова. Розробляються графіки навчального процесу для кожної окремої групи, також здійснюється постійний контроль за виконанням викладачами навчального плану і робочих програм.

Постійно удосконалюється система діагностики якості знань, розроблено та видано контрольні та самостійні роботи з основної тематики навчальних дисциплін, а також тестові завдання.

В інституті функціонує Центр вивчення проблем інформаційного суспільства, діяльність якого пов’язана з науковими соціологічними дослідженнями, опитуваннями громадської думки, презентаціями напрямів підготовки як внутрішньовузівських проблем, так і соціальних проблем розвитку регіону.

Діє соціологічна лабораторія, на базі якої студенти мають можливість удосконалювати компетенцію з методики і техніки прикладних соціальних досліджень.

Студенти залучаються до проведення моніторингових досліджень з питань підвищення ефективності організації навчального процесу в ОНАЗ, здорового способу життя студентів ОНАЗ, з проблем інформованості студентської молоді міста про життєво небезпечних інфекційних захворюваннях, з проблем професійного самовизначення сучасної молоді.

Інститут підтримує наукові зв’язки з соціологічним факультетом Харківського національного університету, факультетом соціології та психології Київського національного університету, кафедрою соціології, політології і соціального управління Запорізького національного університету, Міжнародним інститутом журналістики, Львівським національним університетом та іншими провідними ВНЗ України.

Значна увага приділяється практичній виробничої та педагогічної стажуванні студентів. Інститут має договірні відносини з базами практик: Коледжем зв’язку та інформатизації, Одеським міським центром зайнятості, Головним управлінням статистики в Одеській області, ПАТ “Укртелеком”, Одеською дирекцією УГ ППС ВАТ “Укрпошта”.

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ В ННІ ПІС

Найважливішими характеристиками навчального процесу в Інституті проблем інформаційного суспільства є креативність та інновації.

По-перше, під потреби студентів і викладачів налаштовуються засоби інформатизації: працює електронна бібліотека, комп’ютерні класи з вільним доступом в Інтернет, всі студентські гуртожитки також мають доступ до всесвітньої мережі. На території ОНАЗ діє WI-FI зона (зона бездротового Інтернету), що дає можливість студентам і викладачам ОНАЗ істотно підвищити якість науково-дослідницького пошуку та навчально-методичних комунікацій.

По-друге, викладачі та студенти мають можливість в режимі on-line отримувати індивідуальні консультації, що сприяє вдосконаленню навчального процесу та ефективності підготовки фахівців.

r7smNOuAL2k [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства r7smNOuAL2k

Навчальний план поєднує теоретичну і практичну професійну підготовку. Студенти вивчають широке коло гуманітарних і спеціально-економічних дисциплін. Вони здобувають фундаментальну підготовку з філології, політології, психології, права, вищої математики, економічної теорії, менеджменту, маркетингу. Значна увага приділяється вивченню циклу спеціальних дисциплін (риторики, соціології управління, економічної соціології, соціології громадської думки), формуються практичні навички в рамках циклу занять з психодіагностики, соціологічному практикуму, практикуму рекламної діяльності і т.д.

Сьогодні модулі викладання дисциплін побудовані з переважною орієнтацією на підготовку соціолога-практика і фахівця з реклами та зв’язків з громадськістю. Це пов’язано з реальною ситуацією на ринку праці не тільки в Одеському регіоні, а й в Україні в цілому.

Значна увага приділяється практичній виробничої та педагогічної стажуванні студентів. Інститут має договірні відносини з базами практик: Коледжем зв’язку та інформатизації, Одеським міським центром зайнятості, Головним управлінням статистики в Одеській області, ПАТ “Укртелеком”, Одеською дирекцією УГ ППС ВАТ “Укрпошта”.

В Інституті успішно йде нарощування бібліотечного фонду з соціально-гуманітарних наук. Так, до послуг студентів – електронна бібліотека, фондом якого є класичні та новітні наукові публікації, практично всі періодичні видання з соціології, масових комунікацій, політології та права. При ОНАЗ працює поліграфічний центр для видання науково-методичної літератури, продуктивність якого 30 000 відбитків на рік, що дає реальні перспективи для забезпечення студентів необхідними навчальними посібниками в достатній кількості.

ПРОФЕСІЙНІ ПЕРСПЕКТИВИ ВИПУСКНИКІВ

Випускники Інституту можуть працювати в структурах державного та муніципального управління, консалтингових фірмах, відділах маркетингу, кадрових службах, в установах культури, ЗМІ, PR-агентствах і рекламних фірмах, в органах соціального захисту населення, в центрах вивчення громадської думки та соціальних проблем, у навчальних закладах різного рівня викладачами соціально-гуманітарних дисциплін.

Ppt000000798766 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства Ppt000000798766

Ppt00000044 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства Ppt00000044

Ppt000000456 [object object] ННІ Проблем інформаційного суспільства Ppt000000456

Найбільш перспективними сферами застосування професійних знань соціологів в цей час є маркетингові дослідження, рекламна діяльність та PR. Фундаментальне і в той же час універсальну освіту дозволяє випускникам ОНАЗ ім. А.С. Попова зробити успішну кар’єру.