Кафедра філософії як самостійна одиниця організована в 1975 році

На даний момент до складу кафедри входять: д.філос.н. ПАЛЬЧИНСЬКА М.В., д. філос. н. ВОРНІКОВ В.І., к.пед.н., доц. ШИЛІНА Н.Є., д.іст.н., доц. ГАНЧЕВ О.І.,  ст. викл., к. філос.н. БОГАЧЕНКО В.В., пров. фах. Кулік О.К. , к. псих. н. доц. МІХАЙЛЕНКО В.О. , к. філос. н. доц. ІВАНОВА О.С.

До основних дисциплін, що викладаються на кафедрі, можна віднести такі: філософію, філософські проблеми наукового пізнання, психологію, педагогіку, історію України, історію української культури, культурологію.

На кафедрі широко застосовуються сучасні методики навчання: розробка та впровадження програм дистанційного навчання, участь студентів і викладачів в Інтернет-конференціях та інше. Проводиться наукова робота зі студентами, результатами якої є доповіді на наукових міжнародних конференціях, участь у конкурсах і олімпіадах, публікації в спеціалізованих виданнях.

Особливість навчального та виховного процесів, який проводиться кафедрою, полягає в тому, що їх центральною фігурою, основним об’єктом є студент. У рамках визначених пріоритетів, кафедрою і надалі буде проводитися подальше удосконалення і розвиток як наукової, так і навчальної роботи, підвищення наукової і педагогічної кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри відповідно до сучасних вимог вищої освіти України.

Контакти:  тел. 705 03 80
ауд. 227

kaphedra.philos@onat.edu.ua