PANO_20180530_111455 [object object] Кафедра Кібербезпеки та технічного захисту інформації PANO 20180530 111455

Кафедру Інформаційної безпеки та передачі даних (ІБ та ПД) очолує Захарченко Микола Васильович – доктор технічних наук, професор, заслужений працівник народної освіти України, академік Міжнародної академії інформатизації, Академії зв’язку України.

Активна трудова та громадська діяльність Захарченка М.В. відзначена медалями “За трудову доблесть”, “Ветеран труда”, почесними званнями “Майстер зв’язку”, “Почесний радист”, нагрудним знаком “За відмінні успіхи в роботі”, “Заслужений працівник народної освіти України”.

Під керівництвом Захарченка М.В. виконано дванадцять науково-дослідних робіт в рамках комплексної теми Міністерства зв’язку СРСР. Результати цих досліджень упроваджено заводами “Промзв’язок” (м. Одеса), “Контакт” (м. Саратов), НВО “Алмаз” (м. Калуга), радіоапаратури (м. Черкаси) та іншими спеціальними підприємствами. Вони знайшли відображення більше ніж в 300 наукових працях автора, що захищені 22 авторськими свідоцтвами.

Його наукова школа нараховує 8 докторів та 38 кандидатів наук, які працюють в різних країнах світу.

IMG_20180530_111625_HDR [object object] Кафедра Кібербезпеки та технічного захисту інформації IMG 20180530 111625 HDRКафедра традиційно зберігає першість у багатьох напрямах наукової діяльності. Саме ця кафедра вперше в інституті освоїла мікросхемотехніку (мікросхеми малого та середнього ступенів інтеграції); техніку та програмування мікропроцесорних систем; систему програм (48 шт.) для виконання розрахунків з практичних, курсових та дипломних проектів на ПК (1985 р.), тут було розроблено та використано методику і програмне забезпечення макетування (емуляції) лабораторних робіт шляхом імітації діючих вузлів апаратури зв’язку на ПК. Результатом виконаних науково-дослідницьких робіт стало 56 авторських свідоцтв на винаходи та впровадження результатів у виробництво. Найвизначнішими з них стали: рекомендації щодо нормування параметрів стандартних каналів тональної частоти, які лягли в основу двох вкладів СРСР в документи МККТ-Т; алгоритми систем і пристроїв передачі даних „Сбор МН“ втілені в апаратуру тарифікації місцевих телефонних розмов, яка випускається серійно; перша в країні автоматизована система збирання гідрометеорологічної інформації; багаточастотний детектор сигналів; аналізатор спотворень сигналів. Під керівництвом Захарченка М.В. було розроблено теорію й опрацьовано алгоритмічно нову систему таймерного кодування, що дозволяє підвищити використання існуючих каналів зв’язку більш ніж у двічі.

IMG_20180530_112607_HDR [object object] Кафедра Кібербезпеки та технічного захисту інформації IMG 20180530 112607 HDRЗавжди приділялась особлива увага питанням навчання – методиці та практиці, способам доведення інформації до студентів. Будь-які нововведення у системах зв’язку, а вони відбуваються кожні 5-8 років, вимагають розробки відповідного дидактичного матеріалу у вигляді навчальних посібників, методичних вказівок і підручників. Тому за останні 30 років на кафедрі було підготовлено понад 300 найменувань методичних та навчальних посібників, у тому числі 7 підручників: “Передача дискретных сообщений“ (1990); “Основы передачи дискретных сообщений“ (1990); “Применение микропроцессоров и ПЭВМ в сетях и устройствах связи“ (1993); “Автоматизація проектування пристроїв, систем та мереж зв’язку“ (1996); “Системы электросвязи“ 2 тома (1998); “Сети и системы телекоммуникаций“ (2000); “Основи теорії систем зв’язку“ (2001).

Другою, і не менш важливою, складовою процесу навчання є кваліфіковані педагогічні кадри. За останні 30 років на кафедрі було підготовлено 45 докторів і кандидатів технічних наук.

Сьогодні зусилля кафедри зосереджені на забезпеченні навчального процесу з основних сучасних дисциплін: “Системи документального електрозв’язку“, “Функціональні пристрої систем зв’язку“, “Захист інформації“, “Комп’ютерна графіка“, за допомогою яких студенти вивчають сучасні системи передачі документальної інформації: факсимільної, передачі даних, телеметрії; технічні елементи сучасних систем зв’язку: пристрої кодування інформації, системи стиснення даних, перетворення сигналів, дистанційного управління, технічні та алгоритмічні засоби захисту інформації від несанкціонованого доступу та навмисного її пошкодження; алгоритмічне та програмне забезпечення систем відтворення інформації у виді схем та креслень на екранних системах відображення інформації. Подальший розвиток кафедри пов’язаний з черговим оновленням елементної бази навчальних дисциплін, а також відкриттям нової спеціальності з напряму “Захист інформації“.