Інформація про кафедру
     Кафедра технічної електродинаміки та систем радіозв’язку (ТЕД та СРЗ) була створена в 1998 р. на базі кафедр електродинаміки інформаційних систем (ЕДІС) і систем радіозв’язку (СРЗ) шляхом їхнього об’єднання.
   На теперішній час на кафедрі читаються дисципліни та спецкурси в рамках підготовки бакалаврів за напрямами: 6.050901 Радіотехніка; 6.050903 Телекомунікації; 6.170102 Системи технічного захисту інформації, а також дисципліни в рамках підготовки спеціалістів і магістрів за спеціальностями: 7.05090103, 8.05090103  Радіоелектронні пристрої, системи та комплекси; 7.05090102, 8.05090102  Апаратура радіозв’язку, радіомовлення і телебачення; 7.05090303, 8.05090303 Технології та засоби телекомунікацій. Дисципліни читаються професорсько-викладацьким складом кафедри українською, англійською та російською мовами.
   Методична робота кафедри направлена на постійне удосконалення існуючої методичної бази дисциплін та розробку нових спецкурсів із залученням сучасних мультимедійних технологій.
     На кафедрі ведуться наукові дослідження в області антен та пристроїв мікрохвильової техніки, радіотехнічних пристроїв та засобів телекомунікацій, гідроакустичних системи зв’язку. У вказаних областях на кафедрі готуються до захисту дипломні та магістерські роботи, кандидатські та докторська дисертації.
    Матеріально-технічний склад кафедри включає в себе 7 спеціалізованих лабораторій, серед яких: лабораторія «Стільникових та транкінгових мереж»; «РРЛЗ та цифрових супутникових систем зв’язку»; «Пристроїв НВЧ та антен»; «Технічної електродинаміки»; «Поширення радіохвиль»; «Електромагнітної сумісності»; «Полів і хвиль в системах технічного захисту інформації», а також кабінет курсового та дипломного проектування. Всі лабораторії обладнано спеціалізованими навчальними комплексами, до складу яких входить обладнання базових станцій стільникових та транкінгової систем зв’язку, антени та антенні системи, спеціалізовані вимірювальні комплекси, три мультимедійні проектори, комп’ютерний клас  та ін.
Електронна адреса: kaf.ted_srs@onat.edu.ua