“Народ, не пам’ятаючий свого минулого, не має  і майбутнього”

Історія кафедри “Телебачення та радіомовлення”– це історія поєднання напрямків діяльності п’яти кафедр: “Телебачення”, “Радіомовлення та електроакустики”, “Радіопередавальних пристроїв”, “Електронних підсилювальних пристроїв”. Всі ці кафедри були спадкоємцями кафедри “Радіо”, створеної її першим завідувачем професором Б.Ф. Цомакіоном у 1932 році. З 1998 року кафедра “Телебачення та радіомовлення” існує в нинішньому виді.

В історію кафедри увійшли роботи таких відомих вчених, як професор А.А. Різкін (розвиток теорії підсилювальних пристроїв), професор А.Г. Зюко (розвиток теорії завадостійкості), професор О.Ф. Осадченко (розвиток теорії акустичних систем), доцент М.О. Глікліх (створення першої літерозчитувальної машини), доцент А.П. Сорензон (створення наукового напряму, пов’язаного з оцінюванням якості телевізійних зображень), доцент І.І. Шумлянський (розвиток теорії радіопередавальних пристроїв), професор Д.В. Агеєв і доцент Г.І. Левітан (розвиток теорії радіоприймання).

Співробітниками та студентами кафедри було створено перший одеський телецентр та перший телевізійний ретранслятор в Одеській області (Цебріково), що стало початком розвитку обласної мережі телевізійного мовлення. Найбільший внесок у ці розробки та їх реалізацію зробили доцент М.О. Глікліх; старші викладачі: В.Й. Морозовський, В.С. Калабін і В.І. Сечін; інженер М.Д. Рувінський; завідувач лабораторіїю Г.П. Семенов; лаборант Б.В. Бабенко.

Науковою лабораторією кафедри було створено першу в СРСР літерозчитувальну машину і протягом багатьох років проводилися роботи з розвитку алгоритмів розпізнавання образів. Основний внесок у ці дослідження зробили доцент М.О. Глікліх; інженери: А.А. Бурлака, А.Д. Крисілов, І.А. Єщенко, М.Ю. Фікс, І.В. Хіхловська.

На кафедрі проводилися дослідження і розробка системи абонентського відеотелефону за участі доцента М.М. Шпакова, доцента Є.М. Шулюмова, інженерів Е.В. Мещерякової, О.В. Ошаровської та О.С. Семенка.

Доцентом О.В. Шишкіним та інженерами Б.В. Бабенко й О.С. Антоновим було створено стенд для випробування характеристик кінескопів в процесі їх виробництва, який було впроваджено на заводі “Кінескоп“ (м. Львів).

Протягом багатьох років на кафедрі проводилися дослідження, спрямовані на розвиток методів об’єктивного та суб’єктивного оцінювання якості телевізійних зображень, покладені в основу подальших робіт з стандартизації параметрів та характеристик телевізійних систем. Основний внесок у цю роботу зробили доценти: O.П. Сорензон, О.В. Гофайзен, В.С. Калабін; інженери: М.О. Солоп, М.І. Цикліс, М.Д. Рувінський, Н.Г. Крижановська, В.М. Братченко, В.Ф. Літовкін, Е.В. Мещерякова, А.В. Виходець.

Було створено модель системи передавання стереофонічного сигналу в діапазоні середніх хвиль та проведено першу в Європі експериментальну передачу за участі доцента А.В. Виходця та інженера М.М. Балана.

Доцент А.В. Виходець, доцент Митрофанов Ю.М., доцент В.І. Денисов, інженер В.В. Корольков розробили систему цифрового вводу для подальшого аналізу сигналів звукового мовлення в комп’ютер. Доцент В.М. Захарін та доцент Ю.М. Митрофанов виконали роботи з покращення характеристик акустичних систем з використанням електромеханічного зворотного зв’язку.