Warning: array_shift() expects parameter 1 to be array, string given in /var/www/site/wp-content/plugins/premium-seo-pack-NULLED/modules/sitemap/video_info.php on line 209

Навчально-науковий інститут

Інфокомунікацій та програмної інженерії

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Інженерія програмного забезпечення»

 

 

Бакалаврський та магістерський освітні рівні:

Спеціальність «Інженерія програмного забезпечення» дає можливість отримати одну з найбільш цікавих професій – розробника програмного забезпечення. В процесі навчання Ви отримаєте знання в таких напрямах, як: розробка систем прийняття рішень; алгоритми машинного навчання (AI, machine learning, Рython); обробка великих масивів да- них (BigData, NoSQL DB); створення інформаційних систем; СКБД (PostgreSQL, MySQL); Web-програмування (Node JS, С#, PHP, C++); створення користувацьких ін- терфейсів (HTML/CSS, JavaScript); розробка під мобільні платформи (Android, iОS, Java, Xamаrin, AndroidStudio); об’єктно-орієнтоване програмування (С#, Java, C++); сучасні методики розробки програмного забезпечення (CI&CD, VCS, Docker, Configuration management), робототехніка, програмування мікроконтролерів (C++, C, Arduiino, Raspberry PI, STM); алгоритми и структури даних; обробка зобра- жень (OpenGL, Direct3D); розробка ігор ( Unity, C#, Unreal Engine). Перспективи працевлаштування Кваліфікація і знання, отримані в межах спеціальності “Інженерія програмного забезпечення”, надають можливість працевлаштування на наступних посадах:

  • Developer/Programmer – інженер-програміст;

  • Software Developer/Programmer – розробник прикладного ПЗ;

  • Web Developer/Programmer/Coder – розробник веб-додатків;

  • Database Developer/Programmer – програміст баз даних;

  • Game Developer/Producer – ігровий програміст-розробник;

  • Data Analyst – фахівець з аналізу даних;

  • QA Specialist – фахівець з тестування та супроводу

Наші випускники забезпечені роботою, більшість з них працевлаштована до закінчення навчання. Роботодавцями є комп’ютерні компанії (Luxoft, NetPeak, DataArt, NetCracker, IT Ukraine, United Softhouse, Miratech), телекомунікаційні компанії (ПрАТ «Укртелеком», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Інтертелеком», TENET), фінансові, силові структури та інші.

Інженерія програмного забезпечення – топ спеціальність в ХХI столітті, оскільки вона забезпечує підготовку фахівців для самої перспективної галузі народного господарства – сфери інформаційних технологій і комп’ютерної техніки.

Наша гордість – сучасні навчальні лабораторії, обладнані новітнім мережним устаткуванням.

Для студентів створені групи «Технічної еліти», де освітня діяльність з усіх предметів здійснюється англійською.

В ННІ ІКПІ реалізується програма «Подвійні дипломи» для студентів спеціальностей 121. Інженерія програмного забезпечення та 172. Телекомунікації та радіотехніка: бакалаврська підготовка здійснюється німецькою мовою, а магістерська програма – англійською. Кожен студент, який приймає участь в програмі, отримує одночасно диплом бакалавра або магістра ОНАЗ ім. О.С.Попова із дипломом бакалавра або магістра Anhalt University of Applied Sciences (Кетен, Німеччина).