Одним із найстаріших підрозділів Академії, без якого неможливим є існування даного закладу, є канцелярія.

Канцелярія здійснює організаційну взаємодію між структурними підрозділами, регулює роботу з документами.

Для єдиної системи формування справ, забезпечення їх обліку, швидкого розшуку документа за його змістом та видом діловодною службою відділу канцелярії було розроблено номенклатуру справ Академії з використанням структурного принципу її внутрішньої побудови. Зі значним зростанням документообсягу впроваджуються засоби автоматизації діловодних процесів, які об’єднуються в єдину локально-інформаційну мережу.

У канцелярії працюють: діловод Камінська Л.В., друкарка: Голубєва І.В. Очолює колектив завідуювач канцелярії Євдокименко Л.Г.

Структурним підрозділом канцелярії є архів, де зберігаються унікальні матеріали, що відображають періоди становлення ОНАЗ ім. О.С. Попова, та інформація про людей, які працювали та навчалися в академії протягом усього її існування.

Завідує архівом Ятова І.М., архіваріусом є Каплічна Т.Я.