Photo college [object object] Коледж зв’язку та інформатизації Photo college

Передісторія коледжу зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова розпочалася ще 1900 року, коли в Одесі було відкрито Вищі курси телеграфних механіків, які готували техніків для півдня Російської імперії. Приміщення курсів знаходилось на Старопортофранківській, 16. 1918 року було створено Одеський електротехнікум зв’язку, який 1923 р. став Одеським вищим електротехнікумом сильних струмів ім. Г. Гринька (ОВЕ). Після чотирьох років навчання випускникам ОВЕ надавалась кваліфікація інженера. 1925 року при Вищому електротехнікумі створюється слабкострумовий відділ із трьома групами телеграфістів, телефоністів і радистів. З цього часу в Одесі започатковано підготовку інженерів зв’язку.

За роки свого існування Одеський електротехнікум зв’язку підготував близько 40 тисяч висококваліфікованих спеціалістів. В 1930-40-х рр. технікум очолювали: 1930 р. Ясиновський С.Д., 1931 р. Браіловський Б.Я., 1931 р. Духанін П.А., 1932 р. Паращук П.К., 1934 р. Татур Р.Е., 1937 р. Коган Я.В., 1941 р. Путно А.І., 1944 р. Базіян В.Д. Починаючи з 1952 р., директорами технікуму були: Білошицький Г.Р., який у 1932 р. закінчив Одеський електротехнічний інститут зв’язку за фахом „Інженер-електрик проводного зв’язку”; 1952-1958 рр. – Пишкін І.П., випускник Одеського політехнічного інституту 1930 р., інженер електрик сильних струмів, колишній ректор ОЕІЗ; 1958-1966 рр. – Москалевич А.В., випускник ОЕІЗ, інженер електрозв’язку; 1966-1969 рр. – Чумаченко В.Ф., випускник Львівського електротехнічного інституту зв’язку за фахом „Конструювання та технологія виробництва радіоапаратури”; 1969-1973 рр. – Панасюк Н.М., випускниця ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 1973-1995 рр. – Пишний Я.М., який у 1942 р. закінчив Військово-морське училище ім. ЛКСМУ за фахом „Офіцер-зв’язківець військово-морського флоту” і в 1957 р. Військово-морську академію суднобудування та озброєння ім. А.М. Крилова за фахом „Зв’язківець вищої кваліфікації”; 1995-1999 рр. – Сизоченко В.П., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер радіозв’язку; 1999-2003 рр. – Скопа О.О., випускник ОЕІЗ ім. О.С. Попова, інженер електрозв’язку; 2003-2006 рр. – Майнов С.В., який у 1985 році закінчив Одеський політехнічний інститут за спеціальністю „Автоматика та телемеханіка”, а 1991 року Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Правознавство”; 2006-2008 рр. – Шевцов Ю.С., який у 1998 році закінчив УДАЗ ім. О.С. Попова за спеціальностями „Автоматичний електрозв’язок” та „Економіка підприємства”.

З 2008 року коледж очолює Петрусенко С.Ю., який 1984 року закінчив Одеський державний університет ім. І.І. Мечникова за спеціальністю „Математика”, кандидат педагогічних наук за спеціальністю „Теорія і методика професіональної освіти”.

У різні часи змінювались спеціальності та напрями підготовки фахівців, втручалась війна та соціальні катаклізми, але своє ім’я та високу репутацію технікум не втрачав. Усіма силами сприяли цьому його співробітники: О.М. Алтухов, Д.А. Беркович, Л.П. Бритнер, О.Л. Вайнер, Г.І. Голубов, Л.С. Денисов, О.В. Зінчаренко, Л.Я. Каплан, А.Г. Кондаков, М.Ф. Копп, Б.Я. Кримус, Л.Я. Медведєва, О.І. Путно, В.Л. Сочинський, А.В. Шкуліпа, С.І. Шумлянський, Л.Д. Ярославський. Сьогодні традиції технікуму продовжують висококваліфіковані фахівці: Л.С. Білаш, О.О., Бурак, О.Ю. Горлінська, Л.О. Козаченко, М.А. Кронфельс, З.Р. Кокорєва, В.В. Кокорєв, Т.Ю. Фьодорова, О.Г. Целікова та багато інших.

2003 року електротехнікум зв’язку було перейменовано на технікум зв’язку та інформатизації. Того ж року він увійшов до складу Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова як її структурний підрозділ.

2007 року технікум зв’язку та інформатизації реорганізовано в коледж зв’язку та інформатизації Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова.

До вересня 2003 р. коледж здійснював підготовку молодших спеціалістів тільки за заочною формою навчання. У 2003 році отримано ліцензію та вперше було здійснено набір студентів на денну форму навчання за напрямом „Телекомунікації” на базі повної загальної середньої освіти. У вересні 2004 р. почався набір студентів за цим напрямом на денну форму навчання на основі базової загальної середньої освіти.

Коледж є вищим навчальним закладом першого рівня акредитації.

Сьогодні Коледж здійснює прийом:

здійснює підготовку фахових молодших бакалаврів на базі 9 та 11 класів

за спеціальностями:

 

121 «Інженерія програмного забезпечення» (денна форма навчання). Підготовка фахівців у галузі програмної інженерії, орієнтованої на ефективну організацію процесу створення програмного забезпечення (ПЗ), реалізацію технологічних принципів промислового проектування програмних систем.

122 «Комп’ютерні науки» (денна форма навчання)

спеціалізація «Обслуговування програмних систем та комплексів» – освітня концепція спеціальності полягає в підготовці техніків-програмістів для обслуговування комп’ютерних систем і мереж.

спеціалізація «Безпека комп’ютерних систем та мереж» – важливою функціональною складовою є захист інформації в інформаційних системах від спотворення, викрадення, або несанкціонованого використання. Підтримка та реалізація таких функції є прерогативою фахівців з безпеки комп’ютерних систем та мереж.

172 «Телекомунікації та радіотехніка» (денна та заочна форма навчання)

спеціалізація ТелекомунікаціїРозвиток інформаційного суспільства в Україні потребує підготовки великої кількості фахівців, здатних обслуговувати обладнання сучасних телекомунікаційних систем і мереж та оргтехніку.

спеціалізація РадіотехнікаСтуденти даного фаху вивчають структуру та компоненти різних систем мобільного зв’язку, проблеми проектування, моніторингу та керування мережами та інші технічні проблеми.

071 «Облік та оподаткування» (денна форма навчання)

спеціалізація Оціночна діяльність Фахові молодші бакалаври даної спеціалізації отримують кваліфікацію «оцінювач-експерт», «оцінювач рухомого та нерухомого майна» і можливість працювати на будь-якій біржі, в акціонерних товариствах, в установах банку, нотаріальних конторах, оціночних компаніях на посадах брокера з цінних паперів.

 

Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О. С. Попова

здійснює підготовку за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти у галузі знань 12 «Інформаційні технології» за спеціальностями:

 

Спеціальність 123 «Комп’ютерна інженерія» – це професійна підготовка в галузі електротехніки, програмного забезпечення та інтеграції апаратно-програмного забезпечення; змога займатися багатьма аспектами обчислень: від проектування окремих мікропроцесорів, комп’ютерів і суперкомп’ютерів до кругового проектування.

Спеціальність 126 «Інформаційні технології» – відіграють значну роль у формуванні актуальної реальності. Ви здобудете знання для роботи з сучасними інформаційними системами сфери ІТ.

 

Випускники Коледжу мають право продовжити навчання в

Одеській національній академії зв’язку ім. О. С. Попова

або в інших закладах вищої освіти ІІІ-IV рівня акредитації

Реєстрація е-кабінетів

з 01 серпня по 13 серпня
прийом документів з 30 червня по 13 липня
Конкурний відбір

 

за сертифікатами ЗНО (≥100 балів),

отриманими з 2017 по 2020 роки з дисциплін:

українська та література
математика
фізика або іноземна мова (2018-2020)

Конкурний відбір

на основі

базової загальної середньої освіти

на основі

повної загальної середньої освіти

за вступними іспитами

з дисциплін

v Українська

    мова

v Математика

за вибором вступника
Або
за вступними іспитами

з дисциплін

українська та література
математика або фізика
Або
за сертифікатами ЗНО (≥100 балів), отриманими

з 2017 по 2020 роки

з дисциплін

українська та література
  математика або фізика
за спеціальністю

071 «Облік та оподаткування»

за сертифікатами ЗНО (≥100 балів), отриманими

з 2017 по 2020 роки

з дисциплін

українська та література
українська мова та література

історія України або географія

 

Документи, необхідні для вступу

Документ Примітка
Заява Подається вступником особисто в паперовій формі із зазначенням спеціальності та форм навчання
Копія паспорта (стор. 1,2 та 11) та копія ІПН  
Копія свідоцтва про народження

та 2 копії ІПН

для осіб, які з віком не мають паспорта
Копія паспорта (стор. 1,2, 11) та ІПН одного з батьків для неповнолітніх осіб
Військовий квиток або посвідчення про приписку для військовозобов’язаних
Копія атестата про повну загальну середню освіту і додаток до нього для вступників на основі 11 класів
Копія свідоцтва про базову загальну середню освіту і додаток до нього для вступників на основі 9 класів
Копія свідоцтва про шлюб (розлучення) якщо прізвище в документі про освіту відрізняється від прізвища у паспорті
Копія сертифіката (сертифікатів) Українського центру оцінювання якості освіти для вступників на основі 11 класів на бакалавра – обов’язково;

для вступників на основі 11 класів на фахового молодшого бакалавра – за вибором

4 кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см  
Копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році для вступників на заочну форму навчання
Копії документів, що дають право на пільги  

 

Оригінали документів вступник подає особисто.

Завіряння копій здійснюється приймальною комісією Коледжу

або в установленому законодавством порядку

Приймальна комісія КЗІ ОНАЗ ім. О. С. Попова

65045, м. Одеса, Олександрівський проспект. 6, кабінет 106

Телефони: (048) 722-33-55; (048) 728 97 71; 096-248-40-48

сайт college.onat.edu.ua

НАВІГАЦІЯ

Контакти:
Коледж зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С.Попова,
Олександрівський проспект, 6 м. Одеса, 65045, Україна.
Контактні телефони: 8(048)728 – 97 – 78;
728-97-71;728 – 97 – 83.

Сайт коледжу http://college.onat.edu.ua/