Навчально-науковий інститут

Інфокомунікацій та програмної інженерії

ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Компютерні науки»

Бакалаврський та магістерський освітні рівні:

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає студентам можливість отримати комплексний набір фундаментальних знань з сучасних IT -технологій та перспективну роботу в IT-компаніях, в тому числі за гнучким робочим графіком або віддалено. Студенти спеціалізуються в проектуванні та розробці Web-орієнтованих корпоративних і інформаційно-пошукових систем, програмних продуктів автоматизації логістики, CRM і ERP систем, Data mining, систем штучного інтелекту та експертних систем, в розробці за- безпечення для комп’ютерного моделювання та графіки. Навчання ґрунтується на сучасних мовах і технологіях програмування (С ++, Java, C #, .NET, UML); засобах проектування баз даних (MySQL, PostgreSQL, Oracle, MongoDB); розробці WEB -ресурсів (HTML, CSS, JavaScript, PHP,Python, Ajax, jQuery, Node.Js, Amazon Web Services) і мобільних додатків (Android SDK); освоюються сучасні середовища розробки програмного забезпечення (MS Visual Studio, Eclipse PDT, Rational Rose, BPwin, NetBeans, PhpStorm, Aptana Studio, IntelliJ IDEA). Приділяється увага клієнт-серверним технологіям, адмініструванню комп’ютерних мереж на ОС Unix/Linux і обладнанні CISCO Systems, засобам технологічного забезпечення роботи підприємств (1С, Mathlab, Statistica, AutoCAD), паралельним і розподіленим обчисленням (MPI, OpenMP, CUDA, OpenCL).

Перспективи працевлаштування

Спеціальність «Комп’ютерні науки» надає можливість студентам отрима- ти перспективну роботу в ІТ-компаніях на таких посадах:

 • Front-end/Back-end Web-developer,

 • CMS-developer – розробник веб-сервісів та додатків;

 • UI/UX Designer/Engineer – дизайнер та розробник інтерфейсів ПЗ;

 • Mobile Developer (Android, iOS) – розробник мобільних додатків;

 • ERP/CRM Developer – розробник систем автоматизації бізнес-процесів підприємств та систем управління взаємовідносинами з клієнтами;

 • Web-designer – дизайнер веб-додатків;

 • Web Content Manager – контент- менеджер веб-додатків;

 • System Administrator – системний адміністратор;

 • Database Support Engineer / Administrator – фахівець з підтримки та адміністрування баз та сховищ даних;

 • Software Business Analyst / Data Scientist / Data Analyst – системний аналітик, бізнес-аналітик, аналітик;

 • Big Data; Project Manager – менеджер проекту, керівник команди програмістів- розробників.