Кадацька Т.О. [object object] Київський ННЦ

Тетяна Олександрівна Кадацька

Керівник Київського навчально – наукового центру ОНАЗ ім. О.С. Попова

Київський навчально-науковий центр (далі КННЦ) є структурним підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова і надає студентам можливість навчатися безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання.

Обравши навчання в Київському ННЦ ОНАЗ ім. О.С. Попова ви зможете:

  • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

  • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;

  • бути конкурентноспроможними в подальшому працевлаштуванні та кар’єрному зростанні.

Згідно Наказу МОН України №1565 від 19.12.2016 для Київського ННЦ надано ліцензію на провадження освітньої діяльності та підготовки бакалаврів за спеціальностями:

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗАЦІЯ
БАКАЛАВР МАГІСТР
172. Телекомунікаціїта радіотехніка • Інформаційні технології та системи у бізнесі
• Комп’ютерні мережі та Інтернет
• Мобільний зв’язок
• Телекомунікаційні
• системи та мережі
• Технології та засоби
волоконно-оптичного зв’язку
• Інформаційні технології та системи у бізнесі
• Комп’ютерні мережі та Інтернет
• Мобільний зв’язок
• Телекомунікаційні
• системи та мережі
• Технології та засоби
• волоконно-оптичного зв’язку
121. Інженерія програмного забезпечення  Інженерія програмного забезпечення  Інженерія програмного забезпечення 
122. Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки Комп’ютерні науки
051. Економіка Бізнес аналітика
Економіка підприємства
Інтернет економіка
Економіка підприємства
073. Менеджмент Менеджмент
Менеджмент електронної комерції
Менеджмент організації та адміністрування

 

Вступ відбувається відповідно до діючих Правил прийому ОНАЗ ім. О.С. Попова.

Матеріально-технічна база ННЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп’ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

Лекційні, семінарські, лабораторні та практичні заняття проводяться на високопрофесійному рівні професорами, доцентами, старшими викладачами, що мають найвищу наукову кваліфікацію і мають досвід практичної роботи у галузі зв’язку .

Методичною роботою зі студентами й організацією та проведенням сесій займаються турботливі, високопрофесійні методисти і лаборанти центру, які завжди прийдуть на допомогу студентам у вирішенні будь-яких питань, що стосуються начального процесу.

Випускники технікумів та коледжів мають змогу вступити до Академії за результатами співбесіди на 2 курс стаціонару (м. Одеса) або на 3 курс заочного навчання (м. Київ). Зарахування випускників ВНЗ І-ІІ рівня акредитації, які мають диплом молодшого спеціаліста, до ННЦ Академії на старші курси відбувається за результатами співбесіди на другий та третій курс заочної форми навчання в залежності від спорідненості спеціальності.

Зарахування на перший курс Академії проводиться за результатами конкурсу сертифікатів Всеукраїнського центру оцінювання якості освіти з урахуванням середнього бала атестата. Для технічних напрямів обов’язковими є два сертифікати – з української мови та літератури і математики та третій сертифікат за вибором абітурієнта – з фізики або Історії України, або іноземної мови.

Документи можна подати особисто або надіслати поштою за адресою:

Приймальна комісія КННЦ ОНАЗ:

бульвар Тараса Шевченка 54/1, кімн. 403-а,м. Київ, Україна,

01032  з 10.00 до 16.00

Телефон приймальної комісії (044) 230-93-26(факс),

050-381-43-48

Електронна скринька: knnvc@ukr.net