Склад Методичної ради ОНАЗ ім. О.С. Попова

Голова ради: Бондаренко О.В., проректор з навчальної роботи, професор
Заступник голови: Шульган О.О., проректор з навчально-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків, доцент.
Члени ради:
Каптур Вадим Анатолійович – проректор з наукової роботи, доцент
Сіленко Алла Олексіївна – проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, професор
Васіліу Євгеній Вікторович – директор ННІ Радіо, телебачення та інформаційної безпеки, професор
Вєтрова Стелла Семенівна – директор ННІ Проблем інформаційного суспільства
Захарченко Лоліта Анатоліївна – директор ННІ Економіки та менеджменту, професор
Кріль Сергій Сергійович – директор ННІ Комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики, доцент
Русаловський Віктор Борисович – директор ННІ Заочного навчання
Стрелковська Ірина Вікторівна – директор ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії
Петрусенко Сергій Юрійович – директор Коледжу зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова
Багачук Денис Геннадійович – начальник навчального відділу
Балашов Віталій Олександрович – зав. кафедрою Телекомунікаційних систем
Безродна Віра Ілівна – зав. кафедрою Політології, соціології та соціальних комунікацій
Бобровнича Наталія Серафимівна – зав. кафедрою Управління проектами та системного аналізу
Вікулін Іван Михайлович – зав. кафедрою Фізики оптичного зв’язку
Вороной Сергій Михайлович – зав. кафедрою Комп’ютерних наук
Гаджиєв Матін Магсуд-огли – професор кафедри Інформаційної безпеки та передачі даних
Галюза Сергій Сергійович – зав. кафедрою Фізичного виховання
Гапанович Ярослав Валерійович – керівник центру інноваційних технологій сертифікації та працевлаштування
Гофайзен Олег Вікторович – зав. кафедрою Телебачення та радіомовлення
Гранатуров Володимир Михайлович – професор кафедри Управління проектами та системного аналізу
Дмитрієва Ірина Юріївна – зав. кафедрою Вищої математики

Захарченко Микола Васильович – зав. кафедрою Інформаційної безпеки та передачі даних
Іващенко Петро Васильович – зав. кафедрою Теорії електричного зв’язку та метрології ім. А.Г. Зюко
Кадацький Анатолій Федорович – зав. кафедрою Автоматизація технологічних процесів та електроживлення
Калінчак Ольга Володимирівна – зав. кафедрою Економічної теорії
Ложковський Анатолій Григорович – зав. кафедрою Комутаційних систем
Ларін Дмитро Георгійович – заступник зав. кафедрою Інформаційних технологій
Нікітюк Леся Андріївна – зав. кафедрою Мереж зв’язку
Орлов Василь Миколайович – зав. кафедрою Економіки підприємства та корпоративного управління
Педяш Володимир Віталійович – доцент кафедри Телекомунікаційних систем
Пономаренко Інна Валеріївна – зав. кафедри Лінгвістичної підготовки
Пунченко Олег Петрович – зав. кафедрою Філософії та історії України
Рожновський Михайло Васильович – зав. кафедрою Технічної електродинаміки та систем радіозв’язку
Слободянюк Ірина Анатоліївна – заступник начальника Навчального відділу
Станкевич Ірина Володимирівна – в.о. зав. кафедрою Менеджменту та маркетингу
Степанов Дмитро Миколайович – в.о. зав. кафедрою Волоконно-оптичних ліній зв’язку
Флейта Юрій Вікторович – зав. кафедрою Комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництва
Нікітченко Світлана Сергіївна – секретар Методичної ради

Cклад Методичної ради Академії

Положення про Методичну раду Академії