Відділ міжнародних зв’язків (ВМЗ) Одеської національної академії зв’язку ім._О.С._Попова (ОНАЗ)  було засновано на базі деканату для іноземних студентів Одеського електротехнічного інституту зв’язку ім. О.С. Попова у 1993 р. з метою розвитку міжнародних зв’язків та організації навчання іноземних громадян (наказ № 01-05-76 від 07.07.93 р.).

Співробітниками ВМЗ на теперішній час є начальник ВМЗ доц. Сокольницька Л.О., провідний фахівець Біба І.В., провідний фахівець Шафоростова Т.М. та  фахівець першої категорії Белова С.І., які безпосередньо підпорядковані проректору з науково-педагогчної роботи та міжнародних зв’язків к.ф.н., проф. Шульган О.О.

ВМЗ співпрацює з усіма навчально-науковими інститутами, кафедрами та іншими структурними підрозділами ОНАЗ з питань міжнародної діяльності.

Основними завданнями, виконання яких забезпечує ВМЗ є:

  • налагодження зв’язків, підготовка та укладання договорів про співробітництво з закордонними закладами вищої освіти, фірмами й організаціями, а також контроль за їх виконанням;

  • участь в організації та проведенні міжнародних науково-технічних та науково-методичних конференцій, симпозіумів, виставок тощо;

  • підготовка й організація прийомів закордонних делегацій та окремих представників закордонних установ;

  • листування з закордонними партнерами з усіх питань міжнародної діяльності;

  • організація закордонних відряджень співробітників та студентів Академії;

  • організація навчально-виховного процесу іноземних студентів та аспірантів: залучення до навчання; видача запрошень; прийом іноземних студентів; укладання контрактів на навчання; розміщення у гуртожитках; облік іноземних студентів та підготовка звітніх матеріалів; паспортно-візова робота; рекламно-інформаційна діяльність; легалізація дипломів про освіту тощо;

  • перекладацька діяльність під час проведення переговорів, міжнародних симпозиумів, конференцій, семінарів тощо.

З усіма питаннями просимо звертатися до міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул.  Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна,

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-7050224, 7050312
е-mail: shulgan@onat.edu.ua