Науково-дослідний інститут інфокомунікацій Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

Детальна інформація на офіційному сайті

DSC_01601tn [object object] Науково-дослідний інститут інфокомунікацій DSC 01601tn 1
Директор інституту – Катерина Сергіївна Озарко

Науково-дослідний інститут інфокомунікацій організовано відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 1683-р від 23.11.2009 р., наказу Міністерства транспорту та зв’язку України № 102 від 24.02.2010 р. Він є відокремленим структурним підрозділом Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова. Директором інституту є Катерина Сергіївна Озарко.

Інститут створено з метою здійснення науково-дослідної діяльності, надання наукових та освітніх послуг для суспільного споживання, організації і подальшого розвитку в Україні цілеспрямованих наукових досліджень, розвитку людських ресурсів в галузі інфокомунікацій, державних та національних програм телекомунікаційних технологій і послуг, забезпечення розробки та реалізації завдань програми концепцій, державних і національних програм розвитку телекомунікацій й інформатизації України, розвитку інфокомунікаційних технологій, виконання завдань у галузі зв’язку та сфері інформатизації, створення інформаційної інфраструктури для центральних і регіональних органів влади, підприємств, організацій, закладів освіти тощо.

Основними видами діяльності Науково-дослідного інституту інфокомунікацій є:

  • проведення наукових досліджень у галузі інфокомунікації суспільства, створення інфокомунікаційних інфраструктур, розвиток мереж зв’язку;

  • міжнародне співробітництво в сфері освіти та науки;

  • створення методів опису, формалізації й аналізу проблем, процесів, структур економічних, соціальних та екологічних систем (інформаційні та алгоритмічні аспекти);

  • розробка методів і програмних засобів математичного моделювання систем та процесів;

  • виробнича, фінансово-господарська та виробничо-комерційна діяльність;

  • робота з розвитку персоналу, методів виявлення здібностей, талантів та професійної відповідності;

  • надання тренінгових послуг, в тому числі розробка, впровадження та реалізація тестів;

  • надання населенню та підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності телекомунікаційних, інформаційних й освітніх послуг та інших платних послуг з усіх дозволених напрямків діяльності;

  • організація та проведення симпозіумів, конференцій семінарів, тренінгів тощо;

  • розробка методів аналізу людського потенціалу та їх програмна реалізація, надання послуг з вивчення здібностей та властивостей людей.

 

Контактний тел/факс 032-261-63-14
E-mail: ndii@i.ua

Адреса: вул. Тролейбусна, 11, м. Львів, 79000