⇒ Звіт навчального відділу про навчальну, навчально-методичну, науково-дослідну та виховну роботу 2016-2017 н.р. 

⇒ Положення про НАВЧАЛЬНИЙ ВІДДІЛ Академії

⇒ ІНСТРУКЦІЯ ПРО ПЛАНУВАННЯ ТА ОБЛІК РОБОЧОГО ЧАСУ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Навчальний відділ один із провідних підрозділів Академії. Історія навчального відділу невід’ємно пов’язана з історією створення вищого навчального закладу. Діяльність навчального відділу завжди відповідала сучасним тенденціям організації навчального процесу в галузі освіти.

Навчальний відділ здійснює свою діяльність на підставі Статуту ОНАЗ ім. О.С. Попова, Положення про навчальний відділ Академії, концепції розвитку Академії, керується наказами, розпорядженнями та вказівками Міністерства освіти і науки України,  наказами та розпорядженнями ректора, проректорів, рішеннями Вченої ради та рекомендаціями методичної ради Академії.

Протягом існування Академії посаду керівника навчального відділу займали: В.Ф. Павло, В.Ю. Тягнирядно, Г.М. Гонтаренко, А.К. Тищук, М.О. Матенков, П.П. Мартиненко, С.Т. Сорока, В.Д. Кузнецов, Д.Ю. Шевельов, М.В. Кочеткова, Є.М. Омельчук. Сьогодні колектив навчального відділу працює під керівництвом Багачука Д.Г.

Навчально-допоміжний персонал навчального відділу забезпечує планування, організацію, координацію, облік, контроль та керівництво навчальним процесом згідно з вимогами Вищої школи.

Структура навчального відділу поділяється на сектори за видами діяльності: організаційної діяльності, навчального навантаження та планово-звітної документації, навчальних планів і програм, планування навчальних занять та оперативної роботи, видавничої діяльності.

На базі Академії функціонує науково-методична комісія (НМК) з вищої освіти Міністерства освіти і науки України за напрямом «Телекомунікації», яку очолює д.т.н., професор ОНАЗ ім. О.С. Попова Захарченко М.В. До основних функцій комісії відносяться: розробка освітньо-кваліфікаційних характеристик (ОКХ), освітньо-професійних програм підготовки (ОПП), навчальних планів підготовки фахівців з телекомунікацій, розробка програм навчальних дисциплін, впровадження новітніх технологій навчання.

Розроблено та затверджено галузеві стандарти вищої освіти України, освітньо-кваліфікаційної характеристики (ОКХ) та освітньо-професійної програми (ОПП) бакалавра за напрямом: 6.050903 «Телекомунікації».

Академія приділяє значну  увагу розробці нових технологій навчання.

2009 рік

На ХІІ Міжнародній виставці ВНЗ “Сучасна освіта в Україні-2009”, м. Київ. Академію нагороджено дипломом за високі творчі досягнення в інноваційному оновленні національної системи освіти. Нагороджено почесними дипломами за особистий творчий внесок в удосконалення процесу навчання і виховання молоді нагороджені проф. Гофайзен О.В., доц. Кузнєцов В.Д., ст. викладач Северин М.В., доцент Леоненко Л.Л.

Основними стратегічними напрямами, які передбачає концепція розвитку Академії, є: перетворення Академії в корпоративний навчальний заклад, розвиток системи управління якістю підготовки фахівців, формування якісного контингенту студентів Академії, моніторинг ринку праці випускників Академії та зв’язок з виробництвом, впровадження новітніх технологій навчання, розвиток навчально-методичної бази, гуманітарне виховання та розвиток студентського самоврядування, інтеграція Академії у світовий освітній простір, впровадження кредитно-модульної системи навчання, відтворення кадрового потенціалу, розвиток фундаментальних та прикладних наукових досліджень, рейтингова мотивація професорсько-викладацького складу Академії, перепідготовка та підвищення кваліфікації фахівців, розвиток матеріальної та соціальної бази, заходи щодо енергозбереження.

За проведення семінару на тему «Аналіз відкритих відповідей в комп’ютерних системах тестування знань» отримано почесний диплом виставки-презентації ( доповідачі: Леоненко Л.Л., доцент кафедри інформаційних технологій та Северин М.М. ст.. викладач кафедри інформаційних технологій

2011

На II Міжнародній виставці «Сучасні навчальні заклади – 2011» ОНАЗ ім. О.С. Попова отримала гран-прі «Лідер вищої освіти України» за високі показники діяльності. За активну участь в інноваційній модернізації національної системи освіти Академію було нагораждено почесним дипломом дипломом.

Ректора Академії нагороджено Почесною грамотою за плідну організаторську роботу з інноваційного розвитку системи освіти.

На Міжнародній виставці навчальних закладів України « Освіта та кар’єра – Абітурієнт 2011» (7-9 квітня 2011) Золотою медаллю та дипломом нагороджено ОНАЗ ім. О.С. Попова за досягнення в номінації «Досягнення в працевлаштуванні випускників вищого навчального закладу». Також за високі показники діяльності Академія отримала почесне звання «Лідер національної освіти».

На III Національній виставці-презентації навчальних закладів України “Інноватика в сучасній освіті -2011” (18-20 жовтня 2011 року ) ОНАЗ ім. АОС. Попова перемогла в номінації “Інновації у використанні інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому  процесі” та  отримала Золоту медаль  та  диплом.

Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова отримала почесний  диплом  за активне впровадження в навчальний процес освітніх технологій.

За творчу організаційну роботу з впровадження інноваційних технологій в освітню практику  подякою  нагороджено ректора ОНАЗ ім. О.С.Попова Воробієнка Петра Петровича.

За активну участь в розробці та впровадженні освітніх  технологій  Каптур Вадим Анатолійович ,  проректор з наукової роботи та Поднебесний Ігор Андрійович,   провідний інженер науково-навчально-виробничої лабораторії інформаційно-комунікаційних технологій ОНАЗ,  нагороджені почесними дипломами виставки   Інноватика в сучасній освіті-2011».

 

Використання провідних ІТ-технологій в освіті осучаснює та актуалізує якість навчання, що найкращим чином впливає нна підготовку студентів та сприяє вдалому працевлаштуванню.

Освітні проекти Академії у школах

У рамках освітнього проекту Академії »ІТ-освіта». що підвищує рівень знань школярів 10-11-их класів у сфері інформаційних технологій (ІТ0),у школах створюються умови, які забезпечують виявлення  і розвиток дітей, реалізацію їх можливостей. У результаті – перемога обдарованих учнів профільних «ІТ-класів» на конкурсах,олімпіадах та успішний вступ до Академії за спеціальностями »Програмна інженерія» або «Телекомунікації.  Підтвердженням успішної роботи в цьому напрямку стало здобуття Академією Золотої медалі на виставці «Сучасні заклади освіти « 2015 року  в номінації «Інноваційні технології виявлення, навчання та підтримки обдарованих дітей та молоді» та Диплома за творчу працю з підвищення якості національної освіти.

Учні, які навчалися в «ІТ-класах» Академії англійською, продовжили профільне навчання в Академії в групах «технічної еліти». В Академії для них створені всі умови для їх для реалізації творчого потенціалу. Вони є найбільш мотивованими, цілеспрямованими та успішними студентами, продовжують навчання за кордоном ( протягом 6 місяців  у Німеччині та отримують другий диплом –магістра Університету Anhalt University of AppliedSciences).

Завдяки плідній праці студенті та викладачів Академія займає провідні позиції – регулярно виборюючи призові місця У Всеукраїнській студентській олімпіаді, Всеукраїнському конкурсі студентських наукових  робіт, Міжнародній олімпіаді компанії Cisco «NetRiders International» ,Міжнародній олімпіаді у сфері інформаційних технологій «ІТ-планета», Всеукраїнському конкурсі компанії  Vodafon »Професіонали майбутнього», Міжнародному чемпіонаті комп’ютерних талантів «Золотий байт» та інших заходах державного та міжнародного рівнів.