ОСНОВНІ ВИДИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ,

ЗА ЯКИМИ ВИЗНАЧАЄТЬСЯ РЕЙТИНГ ЗВО:

 

 1. Наявність стратегії інтернаціоналізації ЗВО

 2. Наявність Положення про академічну мобільність, Положення про перезарахування результатів навчання за кордоном.

 3. Наявність англомовної версії сайту.

 4. Членство ЗВО у міжнародних організаціях.

 5. Академічна мобільність (Еразмус+ та інші міжнародні програми), в яких беруть участь викладачі, студенти, аспіранти, співробітники.

 6. Кількість міжнародних грантів, наукових та освітніх проектів та програм, співвиконавцем яких є ЗВО.

 7. Кількість міжнародних договорів (угод), укладені Академією з зарубіжними ЗВО, освітніми та науковими установами, в тому числі на академічну мобільність.

 8. Чисельність іноземних студентів, аспірантів та докторантів, які здобувають освіту у ЗВО.

 9. Кількість українських громадян, які були учасниками програм академічної мобільності за кордоном.

 10. Кількість іноземних громадян, які були учасниками програм академічної мобільності за кордоном.

 11. Кількість виданих іноземцям запрошень на навчання.

 12. Чисельність студентів, які пройшли практику на закордонних підприємствах .

 13. Чисельність студентів, які отримали подвійні дипломи або два диплома.

 14. Кількість студентів, які вивчали іноземні мови в ЗВО.

 15. Кількість іноземців, які вивчали державну мову в ЗВО.

 16. Кількість програм, у межах яких викладання проводиться виключно/частково іноземними мовами за рівнями вищої освіти.

 17. Кількість закордонних відряджень науково-педагогічних працівників для проведення наукової та викладацької роботи, стажування, підвищенні кваліфікації, майстер-класах, участі у спільних проектах, конференціях, викладанні, наукових дослідженнях,

 18. Кількість викладачів, які пройшли стажування в іноземних навчальних закладах або на підприємствах.

 19. Лекції (вебінари), які були проведені іноземними науковцями на базі українського ЗВО .

 20. Кількість лекцій, прочитаних українськими викладачами у закордонних ЗВО.

 21. Кількість міжнародних науково-практичних конференцій, які організовано та проведено на базі українського ЗВО.

 22. Кількість міжнародних виставок, у яких український ЗВО взяв участь.

 23. Кількість викладачів , які мають Індекс Хірша і ≥ 3 в SCOPUS.

 24. Кількість студентів- призерів міжнародних олімпіад.

 25. Кількість європейських програм та інших міжнародних програм, в яких приймає участь ЗВО (отримав гранти тощо).

 26. Кількість студентів, які вивчають іноземні мови (англ.., нім., фр. та інші).

 27. Кількість студентів та викладачів, які взяли участь у програмах академічної мобільності за кордоном.

 28. Обсяги закордонних відряджень викладачів (участь у спільних проектах, участь у конференціях, викладання, наукове дослідження, підвищення кваліфікації, майстер-класи, узгодження питань співпраці тощо).

 29. Публікації у міжнародних виданнях.

 30. Спільні освітні програми з іноземними ЗВО.

 31. Кількість програм, у межах яких викладання проводиться виключно або частково іноземними мовами.

 32. Участь у міжнародному науковому проекті/залучення до міжнародної експертизи, наявність звання «суддя міжнародної категорії».

 33. Виконання функцій головного редактора/члена редакційної колегії іноземного наукового видання.

 34. Робота у складі організаційного комітету, апеляційної комісії, жюрі, суддівського корпусу міжнародних заходів (студентських олімпіад, конференцій, спортивних змагань).

⇒ Положення про академічну мобільність

⇒ Положення ОНАС про визначення кредитів

⇒ Положення про відбіркову комісію

⇒ Положення про міжнародний відділ

⇒ Положення про умови участі ОНАС в конкурсі на отримання стипендій

⇒ Положення про Підготовче відділення для іноземних громадян та осіб без громадянства

⇒ Положення про прийом на навчання іноземних громадян та осіб без громадянства

⇒ Положення про видачу іноземцям та особам без громадянства запрошень на навчання

⇒ Положення про поселення іноземних студентів у гуртожитки

⇒ Положення про організацію та проведення вступних випробувань у формі співбесід для іноземних студентів

⇒ Положення про порядок оформлення, обміну та повернення державі Посвідки та тимчасове проживання 

іноземних студентів