Раді вітати Вас на сайті Органу з сертифікації персоналу 

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова –  

акредитованого

НАЦІОНАЛЬНИМ АГЕНТСТВОМ З АКРЕДИТАЦІЇ УКРАЇНИ

Орган з сертифікації персоналу (надалі – ОСП)

Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова створений за наказом ректора від 31.01.2019 р. № 01-02-46, здійснює сертифікацію персоналу  у відповідності до стандарту ДСТУ  ЕN  ISO/ІЕС  17024:2014  «Оцінка відповідності. Загальні вимоги до органів, що проводять сертифікацію персоналу», за кваліфікацією – енергетичний аудитор, згідно до вимог стандарту

ДСТУ ISO 50002:2016 (ISO 50002:2014, IDT) «Енергетичні аудити. Вимоги та настанова щодо їх проведення».

ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова акредитований Національним агентством з акредитації України відповідно до вимог ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014 (ISO/IEC 17024:2012) в сфері енергетичного аудиту*, атестат про акредитацію № 6О044,  виданий  НААУ 25.08.2020 року, дійсний до 24.08.2025 (атестат).

Перелік органів з сертифікації персоналу, акредитованих на відповідність вимогам ISO/IEC 17024:2012, ДСТУ EN ISO/IEC 17024:2014. – URL: https://naau.org.ua/reyestr-akreditovanix-oov/).

Основною метою сертифікації персоналу є офіційна, неупереджена і незалежна оцінка компетентності, рівня знань і навичок фахівця.  Цінність  сертифікації  визначають рівнем  суспільної  впевненості та  довіри,  який  створюється  неупередженим  і  компетентним  оцінюванням  третьою  стороною.

ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова встановив принципи що забезпечують довіру і на яких базується його діяльність, а саме:

 • Неупередженість

Щоб  здійснювати  сертифікацію,  яка  заслуговує  на  довіру,  ОСП  має  бути неупередженим,  і  його  мають  сприймати  як  неупереджений.  Обізнаність  всього  внутрішнього  та зовнішнього персоналу щодо потреби в неупередженості є важливою.

Слід  визнати,  що  джерелом  доходів  для  ОСП  є його  клієнт,  який  платить  за сертифікацію, і що це є потенційною загрозою для неупередженості.

Для  отримання  та  підтримки  довіри  вкрай  важливо,  щоб  рішення  ОСП ґрунтувалися  на  об’єктивних  об’єктивних даних, отриманих органом по сертифікації в результаті справедливої, чесної та надійної оцінки, не залежної від інших інтересів чи осіб.

Загрози для неупередженості можуть включати але не обмежуються наступним:

 1. Особисті інтереси: загроза йде від особи, яка діє у власних інтересах на власну користь.

 2. Суб’єктивність: перевага особистої упередженості над об’єктивними доказами.

 3. Близькі стосунки: загроза внаслідок відносин однієї особи з іншою, наприклад, екзаменатор або працівники органу по сертифікації вступають у відносини з кандидатом, які впливають на спроможність винесення ними об’єктивної оцінки;

 4. Залякування: необ’єктивні дії органу по сертифікації чи його працівників через страх перед кандидатом або іншою зацікавленою особою;

 5. Фінансовий фактор: джерела прибутку органу по сертифікації можуть становити загрозу для неупередженості

 • Компетентність

Компетентність персоналу органу по сертифікації допомагає здійснити сертифікацію, яка викликає довіру.

Компетентність також підтримується  системою менеджменту (надалі – СМ) ОСП.

Ключовими  питаннями  для  керівництва  ОСП  є  наявність  впровадженого процесу для встановлення критеріїв компетентності персоналу, що приймає участь в сертифікації та інших заходах виконання оцінювання відповідно до таких критеріїв.

 • Конфіденційність та відкритість

Утримання балансу між конфіденційністю та відкритістю допоможе зберегти довіру акціонерів та переконання у ефективності роботи органу по сертифікації. ОСП  забезпечує  доступ  для  громадськості  або  оприлюднення відповідної  і  своєчасної  інформації  щодо  процесу  сертифікації,  а  також  щодо статусу  сертифікації  (тобто  щодо  надання,  підтримування  сертифікації,  розширення  чи  скорочення сфери сертифікації, повторного надання, призупинення чи  поновлення, або  скасування сертифікації) будь-якого клієнта, для того, щоб забезпечити впевненість у чесності та достовірності сертифікації.

 • Відповіді на звернення та скарги

Ефективна робота зі зверненнями та скаргами – важливий інструмент захисту органу по сертифікації та зацікавлених осіб від помилок, упущень та необ’єктивної поведінки. Сторони, які покладаються на сертифікацію, очікують, що скарги будуть опрацьовані і, якщо їх визнають обґрунтованими, повинні бути впевненими, що  скарги будуть належним чином розглянуті і, що ОСП будуть ужиті відповідні  заходи для вирішення скарги. Якщо скарги розглядаються належним чином, довіра до сертифікаційної діяльності зберігається.

Належний баланс між принципами відкритості і конфіденційності,  охоплюючи реагування на скарги, є необхідним для того, щоб продемонструвати чесність і достовірність всім користувачам сертифікації.

 • Відповідальність

Орган по сертифікації несе відповідальність за збір об’єктивної інформації для прийняття правильного рішення щодо сертифікації.

ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова у своїй діяльності керується:

 1. чинним законодавством України;

 2. міжнародними, регіональними, міждержавними та національними стандартами, зокрема ДСТУ EN ISO/IEC 17024;

 3. керівними документами Міністерства освіти і науки України, Міністерства економічного розвитку та торгівлі України, НААУ, національного органу стандартизації та ін.;

 4. статутом ОНАЗ ім. О.С. Попова;

 5. сферою акредитації;

 6. організаційно-розпорядчими документами ОНАЗ ім. О.С. Попова;

 7. документами системи менеджменту ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова;

 8. Положенням про ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова.

 

За підсумками сертифікації заявник отримує номерний сертифікат професійної компетентності в сфері діяльності і включається до Реєстру сертифікованого персоналу.

Реєстр сертифікованих осіб ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова (скачати).

Вартість робіт з сертифікації персоналу сплачується заявником на договірних умовах незалежно від одержаних результатів сертифікації.

Інформацію про час проведення іспитів відповідно до графіку сертифікації персоналу буде надано додатково.

 

⇒ Перелік екзаменаційних питань 2020 р. для оцінки кандидатів на відповідність кваліфікації – енергетичний ауитор

Форма заявки розміщена на нашому сайті (скачати).

Політика у сфері якості (скачати).

Наказ про створення ОСП ОНАЗ ім. О.С. Попова (скачати).

Розгляд скарг та апеляцій  (скачати).

⇒ Витяг з процедури ПСМ_ОСП_8.0 “Схема сертифікації персоналу. Енергетичний аудитор” 

⇒ Декларація щодо неупередженості

 

Наші спеціалісти дадуть відповідь на всі питання.

Детальну інформацію Ви можете дізнатися, зателефонувавши в ОСП за телефоном:

 

Станкевич Ірина Володимирівна

(048) 705-02-29

Адреса електронної пошти: osp@onat.edu.ua

Сайт: https://onat.edu.ua/sertifikacija-z-energoefektivnosti/