З метою організації та вдосконалення економічної діяльності Академії, спрямованої на досягнення найбільших результатів при найменших витратах матеріальних і трудових ресурсів у лютому 2002 р. було засновано планово-фінансовий відділ.

Керівником відділу було призначено Безуглову Т.В., яка закінчила Одеський інститут народного господарства (кредитно–економічний факультет) за спеціальністю – економіст. Наприкінці 2002 р. відділ очолила Рогова М.І., 1976 року народження, яка у 1998 р. закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю – економіст. 2006 р. ПФВ очолила Гранатурова С.В., 1972 року народження, яка 2002 р. закінчила ОНАЗ ім. О.С. Попова за спеціальністю – економіст.

Зараз у відділі працює провідний економіст: Малюта М.В., яка здобула освіту в Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова за спеціальністю – економіст та провідний економіст Чмихаленко Н.А., яка здобула освіту в Одеському державному аграрному університеті, за спеціальністю менеджмент організації.

Відділ є самостійним структурним підрозділом Академії й підпорядковується безпосередньо ректору Академії. Він займається розробкою проектів планів і кошторисів доходів і витрат Академії, плануванням діяльності структурних підрозділів, оформленням кошторисно-фінансових розрахунків на витрати загального й спеціального фондів бюджету, складанням штатного розпису. Веде облік показників праці та складання встановленої статистичної звітності. Відділ, виконуючи свої функціональні обов’язки, взаємодіє з іншими підрозділами Академії, такими, як бухгалтерія, навчальний відділ, відділ головного механіка та головного енергетика, експлуатаційно-технічний відділ, відділ матеріально-технічного постачання, науково-дослідна частина, відділ кадрів, а також із деканатами факультетів та директоратами науково-навчальних інститутів.

Планово-фінансовому відділу надано право представляти Академію в усіх організаціях із питань економіки, організації й оплати праці, здійснювати перевірку діяльності всіх підрозділів Академії у сфері економіки, організації й оплати праці.

Штатний розпис Академії

Заявки-пропозиції 

Кошторис Академії

Вартість навчання

Вартість проживання в гуртожитках

Важлива інформація для студентів

Важлива інформація для співробітників