⇒ Правила прийому.

⇒ Додаток 1 – Перелік освітніх ступенів та спеціальностей

⇒ Додаток 2 – Перелік спеціальностей, яким надається особлива підтримка

⇒ Додаток 3 – Перелік наказів МОН України, якими визначаються предметні спеціальності та спеціалізації окремих спеціальностей, за якими здійснюються формування та розміщення державного замовлення

⇒ Додаток 4 – Перелік конкурсних предметів

⇒ Додаток 5 – Таблиця переведення середнього бала

⇒ Додаток 6 – Порядок та критерії оцінювання мотиваційних листів вступників

⇒ Додаток 7 – Інструкція щодо нарахування додаткових балів до конкурсного балу при вступі на навчання за ступенем магістра за активну участь у науково-дослідній, профорієнтаційній, спортивній, художньо-масовій діяльності та студентському самоврядуванні Закладу Вищої Освіти (ЗВО)

⇒ Додаток 8 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання осіб, які здобули освітній ступінь (освітньо-кваліфікаційний рівень) бакалавра(спеціаліста, магістра), для здобуття освітнього ступеню магістра (денна, заочна)

⇒ Додаток 9 – Перелік спеціальностей та вступних випробувань для прийому на навчання на перший (зі скороченим терміном навчання) або другий курс (третій) з нормативним терміном навчання на вакантні місця) осіб, які здобули освітній ступінь молодшого бакалавра, освітньо-кваліфікаційний рівень молодшого спеціаліста для здобуття освітнього ступеню бакалавра

⇒ Додаток 10 – МАТЕРІАЛИ для розробки технічного завдання до алгоритму адресного розміщення державного та регіонального замовлення в 2021 році

⇒ Додаток 11.1 – Правила прийому на навчання для здобуття ступеня бакалавра до відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку» в 2021 році

⇒ Додаток 11.2 – Правила прийому на навчання для здобуття освітньо-професійного ступеня фахового молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж зв’язку та інформатизації Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку» в 2021 році

⇒ Додаток 12 – ПРАВИЛА прийому до аспірантури у 2021 році

⇒ Додаток 13 – ПРАВИЛА прийому до докторантури у 2021 році

⇒ Додаток 14 – ПОРЯДОК прийому для здобуття вищої та фахової передвищої освіти освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території України у 2021 році

⇒ Додаток 15 – ПОРЯДОК ЗАРАХУВАННЯ ІНОЗЕМНИХ АБІТУРІЄНТІВ НА НАВЧАННЯ до ДУІТЗ

⇒ Додаток 16 –Правила прийому на навчання для здобуття ступеня молодшого бакалавра до відокремленого структурного підрозділу «Фаховий коледж вимірювань Державного університету інтелектуальних технологій і зв’язку» в 2021 році