Електротехнічна лабораторія (ЕТЛ) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова (код ЄДРПОУ 01180116, м. Одеса, вул. Кузнечна, буд.1)
(проведення вимірювань і випробувань електричних мереж, електрообладнання та електроустановок на напругу до 1 кВ в підприємствах, організаціях та у споживачів)

Електротехнічна лабораторія входить до складу  Одеської національної академії зв’язку  ім. О.С. Попова  і являється її структурним підрозділом.

Електротехнічна лабораторія ОНАЗ ім. О.С.Попова – сучасний електротехнічний підрозділ академії , який надає певний спектр послуг, пов’язаних з електричними вимірами щоб визначити, що вимірювальні показники не виходять за рамки встановлених норм та відсутні  передумови для появи травматичних випадків і загоряння обладнання.

ЕТЛ надає послуги стороннім організаціям і підприємствам в сфері атестації електричних мереж, електрообладнання та електроустановок у відповідності до чинного законодавства на підставі взаємних угод, затверджених керівництвом Замовника та Виконавця.

Діяльність електротехнічної лабораторії – сертифікована. Сама лабораторія атестована на підставі Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність», відповідає критеріям атестації вимірювальних лабораторій відповідно до Правил уповноваження та атестації у Державній метрологічній системі (Держстандартметрологія).

Галузь застосування: проведення вимірів перевірок, випробувань та вимірів електричного обладнання електричних станцій, трансформаторів,  електричних мереж та технологічного обладнання напругою до 1000 В.

⇒ Свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам  ДСТУ ISO10012:2005 №04-0043/2018 від 19.09.2018р

 Лабораторія в повному обсязі забезпечена організаційними, нормативними та методичним документами, що використовуються під час проведення метрологічних робіт у визначених галузях уповноваження, атестації та сфері акредитації. Всі необхідні відповідності, вимоги і норми дотримуються.

         ЕТЛ укомплектована новими сучасними вимірювальними приладами:

IMG [object object] Електротехнічна лабораторія IMG

– ЕР180 М1  – електровимірювальний багатофункціональний цифровий (діапазон від 0,1 до 20 Ом, від 10 до 1999 А);

UT512 – вимірювач опору ізоляції (вихідна напруга – від 500В до 2500В; опір – від     0,5 МОм до 100 ГОм)

DM6266 –  кліщі струмовимірювальні

UT521- вимірювач опору заземлення (від 0,02 Ом до 2000 Ом)

– ЦС4105 – мікроомметр (от 10 мкОм до 50 Ом)

 Прибори періодично проходять повірку, калібрування, випробування і визнані Держстандартом України придатними до експлуатації.

Сучасний підхід та використання в ЕТЛ новітніх багатофункціональних вимірювальних приладів дозволяють всебічно охарактеризувати електричний стан електричного обладнання  житлових та виробничих будівель, приміщень торгових підприємств, громадських будівель, сільськогосподарських будівель, будмайданчиків, видовищних споруд.

При визначенні необхідної кількості та забезпечення відповідної якості електровимірювальних робіт ми керуємося:
– Законом України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

– ДСТУ ISO 10012:2005 «Системи керування вимірюванням. Вимоги до процесів вимірювання та вимірювального обладнання»  .

– «Правилами безпечної експлуатації електроустановок споживачів»  ( ПБЕЕС). 
– «Правилами безпечної роботи з інструментами та пристроями» (НПАОП 0.00-1.30-01). 
– «Правилами улаштування електроустановок» ( ПУЕ), де вказані необхідні види та параметри вимірів.

– «Правилами експлуатації електрозахисних засобів» (НПАОП 40.1-1.07-01).

– «Системою стандартів безпеки праці. Електробезпека» ДСТУ 7237:2011.                   

– «Правилами пожежної безпеки в Україні»  (НАПБ А.01.001-2014). 

Етапи роботи електротехнічної лабораторії включають в себе наступне:

– безкоштовний виїзд спеціалістів для попереднього огляду обладнання  (у межах м. Одеси) для отримання обсягів робіт з вимірювань та випробувань;

– визначення обладнання, що підлягає електровимірюванню;

– видача комерційної пропозиції і кошторису по роботах та укладання Договору на електровимірювання;

– виробництво електровимірювань на об’єкті замовника.

– оформлення протоколів виконаних робіт та атестацію електротехнічного обладнання.

Надаючи послуги з електровимірювань та випробувань, ЕТЛ гарантує:

– в разі додаткових домовленостей внесення відповідних змін в договір;

– одержання технічного звіту у максимально короткі строки, відновлення звіту у разі його втрати;

– повну відповідність технічного звіту вимогам контролюючих органів та нормативних документів (НД);

– високу точність усіх проведених електровимірювань;

– прийнятні ціни;

– розгляд і вирішення всіх складнощів, якщо такі виникнуть.

⇒ Сфера обєктів та процесів системи вимірювань на які поширюється свідоцтво про відповідність системи вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005.

Каталог послуг

ЕТЛ виробляє як разові, так і періодичні (що визначаються нормативними документами) цільові і комплексні електричні вимірювання та випробування на договірній основі.

Наша лабораторія надає наступні послуги, що підтверджується відповідними дозвільними документами:

 – Перевірка стану елементів заземлювальних пристроїв електроустановок, блискавкозахисту.
            – Вимірювання опору заземлення всіх типів заземлюючих пристроїв (у тому числі вимірювання опору ізоляції проводів, перевірку цілісності ланцюга заземлення між заземлювальним обладнанням і заземлюючими провідниками для електроустановок до 1кВ і пристроїв блискавкозахисту, перевірку забезпечення спрацьовування захисту і вимірювання опору струму розтікання контуру заземлення.

– Вимірювання питомого опору ґрунту.  
           – Вимірювання опору ізоляції кабельних ліній, силових трансформаторів, комплектних розподільчих пристроїв внутрішньої та зовнішньої установок, електрообладнання напругою до 1 кВ, побутових приладів, вторинних ланцюгів, електропроводки (діапазон від 0 до 1 ГОм).

           – Вимірювання повного опору петлі “фаза-нуль” в установках напругою до 1 кВ з

глухозаземленою нейтраллю (діапазон від 0,1 до 20 Ом, від 10 до 1999 А).

– Перевірка і випробування  пристроїв захисту (працездатності роз’єднувачів і

захисного автоматичного відключення живлення (ПЗВ-пристрій захисного відключення) (діапазон від 0,01 до 20 Ом, 10 до 1999 А).

– Перевірка болтових і зварних контактних з’єднань.

 За результатами випробувань проведених електротехнічною лабораторією видається типовий технічний звіт встановленого зразка, що складається з необхідної кількості протоколів по кожному виду вимірювань, залежно від особливостей конкретного об’єкту, які необхідні для:
            – безпечної експлуатації електроустановок;
            – попередження відмов і простою електроустаткування;
            – введення електроустановок в експлуатацію (після монтажу, аварії, ремонту);
            – надання інспекторам пожежної безпеки та охорони праці.

 У разі виявлення порушень складається  дефектна відомість.

Технічний звіт з електровимірювання складається за встановленою формою і, як правило, включає  такі основні розділи:
– Титульний аркуш з реквізитами електротехнічної  лабораторії ОНАЗ ім. О.С. Попова, повної адреси Замовника, назву об’єкта і вид електровимірювань, які проводилися,  та дати виконання вимірювань, а також необхідні додаткові дані;
– Протоколу вимірювань опору кабелів, обмоток електромашин і електроапаратури, проводів;
– Протоколу проведених випробувань низьковольтного кабелю;
– Протоколу перевірки опору ланцюга “фаза-нуль»;
– Протоколу виміру опору заземлюючих пристроїв. і т. д.
Кожен протокол електровимірювання і візуального огляду засвідчується підписом завідуючого електротехнічної лабораторії і працівниками , які проводили вимірювання, а також печаткою.

Технічний звіт з електровимірювання є обов’язковим для об’єктів не житлового фонду (офісні та промислові приміщення) та надається на вимогу в інспектуючих органів (Пожежна інспекція, інспекція Енергонагляду) при проведенні планових або позапланових перевірок.

До технічного звіту додаються копії дозвільних документів.

Перелік документів, необхідних для проведення електровимірювальних робіт:   

– договір;

– рахунок;

-кошторис (рахунок-фактура, калькуляція або специфікація);

– акт виконаних робіт і ін.

Чому варто працювати саме з нами

Можлива оплата за роботи  частинами або повністю  після їх виконання

Індивідуальний розрахунок вартості

Безкоштовний виїзд фахівця

Проведення робіт у зручний для Замовника час

Діагностика в масштабах офісу, будівлі, заводу і т. д.

Видача технічного звіту через 2 дні

Постійним клієнтам знижка від 10%

Контактні телефони:
(048)7050363; (048)7050436; (048)7050444; 
066233415; 0684832056.
Зав. лаб. ЕТЛ Данилевський Володимир Олександрович