Орган з сертифікації систем менеджменту (надалі – ОС) Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова акредитований Національним агентством з акредитації України (надалі – НААУ) у відповідності до стандарту ДСТУ EN ISO/IEC 17021-1:2017, а також здійснює згідно сфери акредитації сертифікацію систем управління якістю  (надалі – СУЯ)  згідно стандарту ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 9001:2015, IDT).

Основною метою сертифікації є забезпечення впевненості усіх сторін, що СУЯ відповідає  встановленим  вимогам.  Цінність  сертифікації  визначають рівнем  суспільної  впевненості та  довіри,  який  створюється  неупередженим  і  компетентним  оцінюванням  третьою  стороною.

ОС встановив принципи що забезпечують довіру і на яких базується його діяльність, а саме:

 • Неупередженість

Щоб  здійснювати  сертифікацію,  яка  заслуговує  на  довіру,  ОС  має  бути неупередженим,  і  його  мають  сприймати  як  неупереджений.  Обізнаність  всього  внутрішнього  та зовнішнього персоналу щодо потреби в неупередженості є важливою.

Слід  визнати,  що  джерелом  доходів  для  ОС  є його  клієнт,  який  платить  за сертифікацію, і що це є потенційною загрозою для неупередженості.

Для  отримання  та  підтримки  довіри  вкрай  важливо,  щоб  рішення  ОС ґрунтувалися  на  об’єктивних  доказах  відповідності  (або  невідповідності),  отриманих  ОС, і щоб на його рішення не впливали інші інтереси або інші сторони.

Загрози для неупередженості можуть включати але не обмежуються наступним:

 • Особиста зацікавленість  –  загрози, які виникають від особи або органу, що діють у своїх власних інтересах.  Стосовно  сертифікації,  загрозою  для  неупередженості  є  особиста  фінансова зацікавленість.

 • Перевірка своєї діяльності –  загрози, які походять від особи або органу, що перевіряють роботу, зроблену ними самими. Здійснення аудиту систем менеджменту клієнт та, якому ОС надавав консультування щодо систем менеджменту, буде загрозою перевірки своєї діяльності.

 • Приятельські стосунки (або довіра) – загрози, які походять від особи або органу, що перебувають у занадто близьких стосунках або надміру довіряє іншій особі замість того, щоб шукати докази аудиту;

 • Залякування –  загрози, які походять від особи або органу і сприймаються як пряме чи приховане примушення, як, наприклад, загроза бути заміненим або повідомлення начальству.

 • Компетентність

Компетентність персоналу  ОС щодо всіх функцій, що мають відношення до заходів з сертифікації, є необхідною, щоб надавати сертифікацію, яка забезпечує довіру.

Компетентність також підтримується  системою менеджменту (надалі – СМ) ОС.

Ключовими  питаннями  для  керівництва  ОС  є  наявність  впровадженого процесу для встановлення критеріїв компетентності персоналу, що приймає участь в аудиті та інших заходах з сертифікації та виконання оцінювання відповідно до таких критеріїв.

 • Відповідальність

Сертифікований  клієнт,  а  не  ОС,  несе  відповідальність  за  послідовне досягнення намічених результатів впровадження стандарту на СУЯ та відповідність вимогам сертифікації.

ОС несе відповідальність за те, щоб  оцінити достатню кількість об’єктивних доказів, на яких ґрунтується рішення щодо сертифікації. Ґрунтуючись на висновках аудиту,  ОС  приймає  рішення  надати  сертифікацію,  якщо  доказів  відповідності  достатньо,  або  не надавати сертифікацію, якщо доказів відповідності недостатньо.

Будь-який аудит ґрунтується на вибірці з СУЯ організації і, таким чином, не є гарантією 100 % відповідності вимогам.

 • Відкритість

ОС  необхідно  забезпечувати  доступ  для  громадськості  або  оприлюднення відповідної  і  своєчасної  інформації  щодо  процесу  аудиту  та  процесу  сертифікації,  а  також  щодо статусу  сертифікації  (тобто  щодо  надання,  підтримування  сертифікації,  розширення  чи  скорочення сфери сертифікації, повторного надання, призупинення чи  поновлення, або  скасування сертифікації) будь-якої організації, для того, щоб забезпечити впевненість у чесності та достовірності сертифікації.

Відкритість – це принцип доступності або оприлюднення відповідної інформації.

Щоб  здобути/отримати  або  підтримувати  довіру  до  сертифікації,  ОС  слід забезпечувати відповідний доступ або оприлюднювати інформацію, яка не є конфіденційною, щодо висновків  спеціальних  аудитів  (наприклад,  аудити  у  відповідь  на  скарги)  для  певних  зацікавлених сторін. 

 • Конфіденційність

Щоб  отримати  привілейований  доступ  до  інформації,  яка  потрібна  ОС, для адекватної оцінки відповідності вимогам  сертифікації,  вкрай  важливо,  щоб  ОС  не розкривав будь-яку конфіденційну інформацію.

 • Реагування на скарги

Сторони, які покладаються на сертифікацію, очікують, що скарги будуть опрацьовані і, якщо їх визнають обґрунтованими, повинні бути впевненими, що  скарги будуть належним чином розглянуті і, що ОС будуть ужиті відповідні  заходи для вирішення скарги. Ефективне реагування на скарги є важливим засобом захисту для  ОС, його клієнтів та інших користувачів  сертифікації  від  помилок,  упущень  або  неналежної  поведінки.  Якщо скарги розглядаються належним чином, довіра до сертифікаційної діяльності зберігається.

Належний баланс між принципами відкритості і конфіденційності,  охоплюючи реагування на скарги, є необхідним для того, щоб продемонструвати чесність і достовірність всім користувачам сертифікації.

 • Ризик-орієнтований підхід

ОС потрібно прийняти до уваги ризики, пов’язані з наданням  компетентної, послідовної та неупередженої сертифікації. Ризики можуть включати але не обмежуватися  такими, що мають відношення до:

 • цілей аудиту;

 • вибірки, використаної в процесі аудиту;

 • реальної та сприйманої неупередженості;

 • правових та регуляторних питань, а також питань відповідальності;

 • організації-клієнта щодо  якої  проводиться  аудит  та  середовища,  в якому зазначена організація провадить діяльність;

 • впливу аудиту на клієнта та його діяльність;

 • здоров’я та безпеки груп аудиту;

 • сприйняття зацікавлених сторін;

 • заяв сертифікованого клієнта, що вводять в оману;

 • використання знаків.

Наші спеціалісти дадуть відповідь на всі питання. Детальну інформацію Ви можете дізнатися, зателефонувавши в ОС за телефоном (048) 705-02-29.

Адреса електронної пошти: sertyfikatsiia@onat.edu.ua

Сайт: https://onat.edu.ua/publichnya-informatsiya/organ_z_sertifikacii_suya_onaz/