⇒ ЗВІТ самооцінювання ОП 121. Інженерія програмного забезпечення(магістри 1 рік 5 місяців навчання 2019)

⇒ ЗВІТ самооцінювання ОП 121. Інженерія програмного забезпечення(магістри 1 рік 10 місяців навчання 2020)

⇒ ЗВІТ самооцінювання ОП 122. Комп’ютерні науки(2020)

⇒ Кадрове забезпечення освітньо-наукової програми “Інженерія програмного забезпечення”(2020)

 

Акредитація освітньої програми спеціальності 121. Інженерія програмного забезпечення(2020)

Акредитація освітньої програми спеціальності 122. Комп’ютерні науки(2020)

Освітні програми спеціальностей

Робочі програми дисциплін та Силабуси

ПРОЕКТ обговорення діючих освітніх програм(2020)

ПРОЕКТ обговорення ОПП спеціальності 121 ІПЗ магістр ОПП(2020)

ВІДОМОСТІ про самооцінювання освітньої програми 121 ІПЗ магістр(2020)

ЗАЯВА про акредитацію освітньої програми 121 ІПЗ магістр(2020)

НАКАЗ про призначення експертної групи 121 ІПЗ магістр(2020)