Профспілкова організація співробітників академії була створена разом з Одеським інститутом інженерів зв’язку ім._О.С.Попов_1930 р.
На чолі профспілкової організації останні 40 років були такі співробітники інституту: Шерепа В.Ф., Коломійчук Л.М., Тітенко В.Ф., Балашов Ф.К., Солоп М.А., Стрельчук Є.М., Андреєв А.І.
Сьогодні профком співробітників академії складається з 9 чоловік. Очолює профком з березня 1988 р. старший викладач кафедри економіки підприємств та корпоративного управління Людмила Миколаївна Вуйцик. Серед членів профкому викладачі та співробітники академії.
Профком співробітників займається питаннями захисту соціально-економічних прав працівників, питаннями охорони праці, звільнення за ініціативою адміністрації, надає матеріальну допомогу працівникам академії, які перебувають у скрутному становищі. Значна увага приділяється учасникам та ветеранам Великої Вітчизняної війни.
Профком постійно видає путівки співробітникам Академії для оздоровлення на курортах Хмельник, Трускавець, Моршин, Закарпаття, в санаторіях “Лермонтовський“, “Україна“, “Росія“, Куяльник та інш.
Щорічно співробітники отримують подарунки та квитки на новорічні свята для своїх дітей, а влітку, за рахунок фонду соціального страхування, путівки для відпочинку в дитячих оздоровчих таборах (“Казковий“, “Юний романтик“, “Мрія“ тощо). Щомісячно профком купує для працівників академії квитки на театральні вистави.