Первинна профспілкова організація студентів

        В Одеській національній академії зв’язку ім. О.С. Попова діє Первинна профспілкова організація студентів, до складу якої входятьпредставники всых Навчально-наукових інститутів . На протязі останніх 10 років профком студентів очолювали такі студенти академії: Пучков Сергій Володимирович, Шеряко Дмитро Іванович,Омєльчук Євген Михайлович, а з жовтня 2017 року головою студентської профспілки було обрано Склярук Анастасия Владимирівна, студентку ННІ Радіо, телебачення та інформаійної безпеки.

Основними завданнями Первинної профспілкової організації студентів є:

  • забезпечення виконання студентами своїх обов’язків;
  •  захист прав та інтересів студентів, зокрема стосовно організації навчального процесу;
  • надання студентам з малозабезпечених родин, різного роду пільговикам;
  • сприяння навчальній, науковій та творчій діяльності студентів;
  • постійний моніторинг рівня проживання студентів у гуртожитках академії, робота зі студентськими радами гуртожитків академії;
  • організація співробітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів і молодіжними організаціями.

З самого початку своєї діяльності і по сьогоднішній день профком студентів приділяє велику увагу дозвіллю студентів. За підтримки профкому студентів була організована команда КВК академії, яка представляє академію на Одеських фестивалях і чемпіонатах.

Регулярно відбуваються виїзди студентів академії на базу відпочинку «Електрон».

Всім студентам надається можливість їздити у тури вихідного дня, які сприяють знайомству студентів різних факультетів та зміцненню дружніх стосунків.

Профспілка студентів продовжує кращі традиції академії, вносить свій посильний внесок в життя академії.