ОДЕСЬКОЇ НАЦІОНАЛЬНОЇ АКАДЕМІЇ ЗВ’ЯЗКУ ім. О.С.ПОПОВА

ЗАПРОШУЄ

 на навчання до однієї із найперспективніших спеціальностей

«Телекомунікації та радіотехніка»

Бакалаврський освітній рівень:

Спеціалізація «Телемедицина» забезпечує підготовку фахівців, здатних здійснити глобальну технологічну трансформацію сучасної медицини, що особливо актуалізувалося у зв’язку з пандемією COVID-19. Така трансформація стала можливою завдяки швидкому розвитку телемедицини. Телемедицину ще  називають «цифровою охороною здоров’я», яка передбачає комплекс дій, технологій та заходів, що застосовуються для надання медичної допомоги з використанням засобів телекомунікацій і комп’ютерних технологій для обміну електронними повідомленнями, дистанційного медичного нагляду за станом здоров’я пацієнтів завдяки технології Інтернету речей, особливо у випадках, коли відстань є критичним чинником. Для забезпечення клінічних процесів і керування даними пацієнтів застосовують сучасні хмарні технології й технології Big Data. І все це можуть забезпечити лише фахівці, які здобули знання за спеціалізацією «Телемедицина».

Спеціалізація «Комп’ютерні мережі та Інтернет» забезпечує студентам знання й фундаментальну підготовку щодо загальних принципів створення й функціонування Інтернету – всесвітньої системи сполучення  мільйонів локальних і глобальних приватних, ділових і урядових комп’ютерних мереж, пов’язаних між собою застосуванням різноманітних дротових, оптичних і бездротових технологій. Студенти також здобувають необхідні знання й навички з Інтернету речей – глобальної мережі, під’єднаних до Інтернету фізичних пристроїв, оснащених різноманітними датчиками, системного адміністрування комп’ютерних мереж, проєктування телекомунікаційної інфраструктури комп’ютерної мережі. Фахівці цієї спеціалізації сьогодні затребувані майже в будь-яких підприємствах, приватних компаніях, державних установах, оскільки всі ми взаємопов’язані гіпертекстовими документами «всесвітнього павутиння» (World Wide Web, WWW).

Спеціалізація «Інформаційні технології та системи в бізнесі» надає можливість здобути знання та навички щодо створення інформаційної інфраструктури бізнес-центрів, банківських установ, адміністративних і виробничих будівель, супермаркетів, готелів тощо. Студенти отримують необхідну підготовку для налаштування й підтримки стандартного офісного забезпечення та спеціального забезпечення бізнес-процесів, розробки засобів ІТ-підтримки бізнес-процесів, створення розподілених баз даних і динамічних сайтів, web-сервісів, CRM-управління взаємовідносинами з клієнтами (розробка та впровадження акцій прямого й телефонного маркетингу для залучення клієнтів, створення та ведення клієнтської бази даних) тощо.

Спеціалізація «Програмне забезпечення інформаційних мереж» здійснює підготовку ІТ-фахівців щодо доступу користувача до всіх ресурсів комп’ютерної мережі. Студенти здобувають необхідні знання з системного, прикладного та спеціального програмного забезпечення комп’ютерних мереж, організації та підтримки баз даних, хмарних сховищ, сучасних технологій обробки даних. Спеціалізація забезпечує набуття необхідних навичок з програмування мережних сервісів, технологій програмування Інтернету речей, Web-дизайну, комп’ютерної графіки, тощо. Навички програмування, які ґрунтуються на знаннях інформаційних та мережних технологій, значно розширюють сферу  затребуваності таких фахівців.

 

Спеціалізація «Мультисервісні засоби телекомунікацій» − це майбутні фахівці з упровадження, обслуговування та проєктування мереж фіксованого, мобільного та комп’ютерного зв’язку засобами IP-телефонії, радіодоступу, уніфікованих комунікацій, вузлів широкосмугового доступу, цифрових та пакетних систем комутації мультисервісних мереж зв’язку з необмеженою кількістю телекомунікаційних послуг. Фахівці цієї спеціалізації можуть працювати на посадах інженера або керівника центру експлуатації телекомунікаційних мереж, адміністратора мереж широкосмугового (високошвидкісного) доступу та комп’ютерного зв’язку, інженера або керівника у відділах проєктування та розвитку провідних міжнародних та національних телекомунікаційних компаній.

Це універсальний фахівець, що може конфігурувати гібридну телекомунікаційну платформу будь-якого підприємства, з будь-яких абонентських пристроїв, з використанням будь-яких технологій передачі даних різних засобів зв’язку з подальшою організацією  технічного обслуговування та експлуатації. Уніфіковані комунікації являють собою інтеграцію послуг реального часу, таких як: миттєві повідомлення, інформація про присутність, телефонія (зокрема IP-телефонія), відеоконференція, спільна робота над документами, управління викликами й розпізнаванням мови з уніфікованими поштовими системами (голосова пошта, електронна пошта, SMS і факс).

Обираючи спеціалізацію «Мультисервісні засоби телекомунікацій», ви отримуєте можливість долучитися до команди, що проєктує, впроваджує та обслуговує новітні мережі надання сучасних телекомунікаційних послуг найвищої якості.

Ви зможете вивчати та працювати з найновішими технологіями в галузі зв’язку, що спрямовані на надання послуг передавання інформації на смартфони, планшети, комп’ютери та інші пристрої нового покоління. Ви навчитесь організовувати високошвидкісний інтернет-зв’язок за допомогою IP-телефонів та спеціальних програмних застосунків, будувати мережі мобільного зв’язку та розраховувати їхні параметри.

Ви зможете реалізувати себе на керівних та інженерно-технічних посадах у провідних міжнародних та національних телекомунікаційних компаніях, що роблять людей ближчими, а інформацію доступнішою.

 

Спеціалізація «Мобільний зв’язок» надає можливість майбутнім фахівцям оволодіти знаннями та навичками з сучасних стандартів і технологій мобільного зв’язку та радіодоступу NR/LTE/UMTS/Wi-Fi/WiMAX, навчитися вправно адмініструвати та налаштовувати не тільки свої смартфони та планшети, але й routers, switches, а також інше мережне обладнання. Саме ця спеціалізація дозволить дізнатись про мережі 5G, як обмінюються даними та відеозображеннями відповідно до концепції Інтернету речей IoT. Зважаючи на те, що більшість сучасних інновацій реалізуються через мобільні комунікації, випускники спеціалізації завжди затребувані на ринку праці.

 

Спеціалізація «Технології волоконно-оптичного зв’язку»

Основним завданням цієї спеціалізації є засвоєння наукових знань, формування світогляду та пізнавальної активності студентів в технологіях волоконно-оптичного зв’язку:

– засвоєння основних положень ізотропних та анізотропних середовищ для створення компонентної бази оптичних волокон, оптичних кабелів, оптичних вентилів, оптичних фільтрів, відгалужувачів, атенюаторів, компенсатори дисперсії, мультиплексорів/демультиплексорів, принципів дії оптичних волокон та кабелів, одноканальних ВОСП;

– здобуття сучасних знань, вмінь, освоєння практичних навичок у галузі зв’язку, телекомунікацій та передачі інформації зі швидкістю світла; спеціалізація дозволить оволодіти наукомісткими технологіями нової ери з волоконної оптики, проєктування, будівництва та технічної експлуатації міжконтинентальних, транспортних, місцевих, локальних високошвидкісних волоконно-оптичних мереж зв’язку.

Підготовка фахівців розрахована, в першу чергу, на роботу в галузі волоконно-оптичного зв’язку, що містить проєктування та будівництво волоконно-оптичних ліній зв’язку й розробки компонентної бази ВОСП, здійснення монтажу, налаштування, регулювання, випробування, вимірювання, моніторингу та організації здачі в експлуатацію лінійних споруд й устаткування ВОСП.

Фахівці цієї спеціалізації можуть працювати в будь-яких підприємствах, які реалізують або застосовують волоконно-оптичні технології передачі, прийому та обробки інформації, проєктують, будують або експлуатують волоконно-оптичні мережі зв’язку.

Спеціалізація «Телекомунiкацiйнi системи та мережi» надає студентам сучаснi знання з теорії, принципів побудови та функціонування сучасних телекомунікаційних систем, розробки перспективних систем передачі на нових фізичних принципах – волоконної оптики, квантової механіки. У межах цієї спеціалізації студент здобуває сучасні знання з проєктування, будівництва й експлуатації телекомунiкацiйних систем мереж різного призначення – від телефонних мобільних, комп’ютерних мереж до різноманітних інформаційних, технологічних  і мереж спеціального призначення.  

Випускники – бакалаври за спеціалізацією «Телекомунiкацiйнi системи та мережi» обіймають первинні посади інженерів з експлуатації, обслуговування та проєктування телекомунікаційних систем передачі мереж операторів зв’язку й різноманітних інформаційних і технологічних мереж різних державних і приватних підприємств.

Магістерський освітній рівень:

Спеціалізація «Інформаційні технології та системи у бізнесі» надає можливість отримати знання та навички зі створення інформаційної інфраструктури для бізнес-центрів, банківських установ, адміністративних і виробничих будівель, супермаркетів, готелів тощо. Майбутні фахівці отримують знання в галузі: встановлення і підтримки стандартного та спеціального офісного забезпечення бізнес-процесів, розробки засобів ІТ – підтримки бізнес-процесів, побудови web-сервісів та розподілених баз даних з використанням хмарних технологій, розгортання, налагодження та обслуговування системи електронної комерції. Здобуті професійні навички дають можливість випускникам спеціалізації займати такі посади як: інженер за проектами системної інтеграції, системний адміністратор, фахівець з інформаційного та комп’ютерного забезпечення, спеціаліст із CRM-управління взаємовідносинами з клієнтами.

Спеціалізація «Комп’ютерні мережі та Інтернет» надає студентам сучасні знання комп’ютерних мереж для підприємств різних форм власності. Працювати на посадах керівника або інженера, системного адміністратора та інтегратора, які проектують та обслуговують локальні та глобальні комп’ютерні мережі, системи відеонагляду та спостереження, забезпечують безпеку комп’ютерних мереж.

Спеціалізація «Програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку» готує майбутніх програмістів інформаційних мереж, які володіють знаннями з системного та прикладного програмування на рівні системних програмістів, можуть працювати на посадах інженера, програміста, адміністратора інформаційних мереж, адміністратора баз даних корпоративних мереж.

Спеціалізація «Телемедицина» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички зі створення й обслуговування сенсорних мереж для обміну медичною інформацією в необхідних режимах для забезпечення контролю і термінових заходів при лікуванні та діагностуванні пацієнтів. Вони можуть працювати у медичних закладах будь-якого рівня, на посаді керівника або інженера відділу інформаційного забезпечення.

Спеціалізація «Мобільний зв’язок» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички з обслуговування мереж мобільного зв’язку стандартів GSM/CDMA/UMTS та LTE, мереж радіодоступу Wi-Fi та WiMAX. Первинними посадами є – керівник, інженера або системний інтегратор, адміністратор мереж радіодоступу, центру комутації MSC, відділу технічного обслуговування MSC.

Спеціалізація «Мультисервісні засоби телекомунікацій» надає можливість майбутнім фахівцям отримати знання та навички з впровадження та обслуговування мереж IP-телефонії, систем широкосмугового доступу, систем комутації мультисервісних мереж. Займати первинні посади керівника або інженера центру технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, керівника або інженера відділів проектування та розвитку.

Спеціалізація «Телекомунікаційні системи та мережі» надає можливість студентам отримати знання та навички фахівців телекомунікаційних мереж, які займаються вирішенням транспортних проблем мережі, налагодженням обладнання та питаннями, які пов’язані з передаванням трафіку, визначенням пропускної здатності каналів зв’язку і комунікаційних пристроїв. Вони можуть займати первинні посади керівників або інженерів відділів обслуговування та проектування транспортної мережі.

Спеціалізація «Технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку» забезпечує вивчення передових технологій передачі інформації зі швидкістю світла, волоконної оптики, нанофотоніки, квантових систем передачі інформації. Оволодіння такими знаннями дозволить працювати в сфері розробки, побудови та експлуатації сучасних оптоволоконних систем, локальних структурованих мереж та волоконно-оптичних ліній зв’язку, систем безпеки та збору інформації. Практичні навички студенти отримують в лабораторії проводових та волоконно-оптичних ліній передавання та в лабораторії комп’ютерного проектування.

Перспективи працевлаштування

Випускники ННІ ІКПІ займають iнженернi та керівні посади в галузі телекомунікацій, в підрозділах транспортної телекомунікаційної мережі зв’язку України, мережах абонентського доступу та локальних мережах відомств та підприємств, проектно-конструкторських та наукових організаціях, мережах мобільного зв’язку, радіотелевізійних передавальних центрах, центрах радіонавігації та радіолокації. Найбільшими роботодавцями серед операторів зв’язку та доступу є: ПрАТ «Укртелеком», Vega, ПрАТ «МТС», ПрАТ «Київстар», ПрАТ «Астеліт Life», «Велтон Телеком», «Інтертелеком», People.net та компанії TeNeT, Datagroup, ICN, «Комстар Україна», «Скайлайн», оператори ТВ «Чорне море», «Реноме», «Сана плюс», «Реал-ТВ», «Бриз», УДППЗ «Укрпошта», ТОВ «Нова пошта», ДП «Спецзв’язок», ТОВ «Автолюкс», ООО “DELIVERY”, «Гюнсел», ТзОВ «Міст Експрес». Значна кількість випускників працевлаштовується в ком- паніях ІТ-галузі, таких як: «Luxoft», «NetPeak», «DataArt», «NetCracker», «IT Ukraine», «Miratech» та інші. Випускники ННІ ІКПІ обслуговують мережі зв’язку та комп’ютерні мережі фінансових структур, газового та нафтового комплексів України, Укрзалізниці та силових структур.