foto Гапанович [object object] Навчально-виробничий центр підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики foto

Керівник НВЦПКП та ВП

НАУКОВО-ВИРОБНИЦИЙ ЦЕНТР ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ, ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ТА ВИРОБНИЧОЇ ПРАКТИКИ (НВЦ ПКП та ВП)

Є центром професійного розвитку студентів та викладачів!

Науково-виробниций центр підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики Одеської національної Академії зв’язку ім. О.С. Попова (далі – НВЦ ПКП та ВП або Центр) є самостійним структурним підрозділом ОНАЗ ім. О.С. Попова (далі – Академія) без права юридичної особи, що діє на підставі Статуту Академії та Положення про Центр.

ІСТОРІЯ ЦЕНТРУ:

В умовах переходу України до ринкової економіки та приватизації державних підприємств в ОНАЗ ім. О.С. Попова виникла необхідність створення окремого підрозділу, який би відповідав за організацію практики і працевлаштування студентів та стажування викладачів, техніко-технологічної підтримки системи е-врядування. Таким підрозділом є Центр інноваційних технологій, сертифікації та працевлаштування (далі – ЦІТС та П).

ЦІТС та П був створений рішенням Вченої ради від 27.05.2015 № 8 згідно з наказом ректора ОНАЗ ім. О.С. Попова від 30.06.2015 № 01-05-188.

Першим керівником ЦІТС та П 09.07.2015 став ГАПАНОВИЧ Ярослав Валерійович, кандидат наук з державного управління
(наказ про призначення від 06.07.2015 № 11-30/386к).

За наказом ректора від 13.05.2016 № 01-05-139 Центр був перейменований у Науково-виробничий центр підвищення кваліфікації, працевлаштування та виробничої практики.

МІСІЯ ЦЕНТРУ: Забезпечення розвитку ОНАЗ ім. О.С. Попова через застосування інноваційних технологій, посилення взаємодії Академії з суб’єктами ринків сфери зв’язку та інформатизації та інших сфер життєдіяльності країни, інститутами громадянського суспільства, організація процесу підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Академії, практичної підготовки здобувачів вищої освіти та їх працевліштування, сприяння розвитку електронного врядування та електронної демократії.

МЕТА ЦЕНТРУ:

Підвищення якості освіти в Академії за рахунок:

 • розвитку науково-виробничих відносин Академії з підприємствами сфери зв’язку та інформатизації;

 • удосконалення системи практичної підготовки студентів та створення баз практики;

 • впровадження інновацій та новітніх технологій у процес освіти (дистанційне навчання е-врядуванню та е-демократії);

 • підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних працівників Академії;

 • якісного адміністрування процесів забезпечення навчання слухачів Академії в межах наявних повноважень;

 • участі у провадженні господарської діяльності.

ЗАВДАННЯ ЦЕНТРУ:

 • участь у забезпеченні розвитку освітнього процесу в Академії та

  е-демократії;

 • організація та забезпечення проходження студентами Академії практики на підприємствах і в органах публічної влади та їх працевлаштування;

 • організація, координація та контроль підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Академії;

 • сприяння впровадженню інноваційних технологій у виробничу діяльність суб’єктів господарської діяльності, Академії, органів публічної влади;

 • оцінка (підтвердження) відповідності якості послуг, праці персоналу, операторської діяльності;

 • навчання молоді в гуртках;

 • координація роботи з питань працевлаштування випускників Академії;

 • здійснення виробничо-комерційної, господарської діяльності.

Діяльність персоналу Центру регламентується посадовими інструкціями та спрямована на ефективне адміністрування процесів, здійснення координації та контролю і  надання допомоги підрозділам Академії з визначених питань.

Логотипом Центру є коло з смугастим фоном, всередині якого розташовано чотири шестірні, що символізують високоякісну освіту, надійні телекомунікації, впровадження інноваційних технологій в життя та високу кваліфікацію працівників.

Структура НВЦПКП та ВП:

1. Підрозділ працевлаштування студентів та випускників Академії;

2. Підрозділ підвищення кваліфікації фахівців;

3. Підрозділ практичної підготовки студентів;

4. Підрозділ підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.

Контакти:

ГАПАНОВИЧ Ярослав Валерійович

Керівник центру              

Тел. факс +38(048) 705-04-45

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua,

y.hapanowicz@onat.edu.ua

Погоря Єдуард Володимирович

Зав. практикою

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua

СУХОРУЧЕНКО Світлана Володимирівна

Провідний фахівець

Тел. +38(048) 705-02-84

Електрона пошта: s.suhoruchenko@onat.edu.ua

Батура Костянтин Андрійович

Провідний інженер

Тел. факс +38(048) 705-04-50

Електрона пошта: cits@onat.edu.ua