Одеська національна академія зв’язку ім. О.С. Попова (ОНАЗ) запрошує іноземних громадян на навчання

з 01 вересня 2020 р.

ОНАЗ  є державним навчальним закладом IV (найвищого) рівня акредитації, тут готують  бакалаврів і магістрів у сфері телекомунікацій, інформаційних та комп’ютерних технологій, програмування, захисту інформації, телебачення й радіомовлення, мереж та систем поштового зв’язку, а також економіки підприємств зв’язку та проблем  інформаційного суспільства.

ОНАЗ широко відома й за межами України. З 2008 р. ОНАЗ є членом Міжнародного Союзу Електрозв’язку (МСЕ), а також засновником Міжнародної постійної конференції ректорів телекомунікаційних ВНЗ.

Почесними докторами ОНАЗ є пан Хамадун Туре (Генеральний секретар Міжнародного Союзу Електрозв’язку  з 2007 р. до 2014 р.), пан Аббасов А.М. (Міністр зв’язку та високих  технологій Азербайджанської Республіки з 2004 р. до 2015 р. ), пан Мамедов Г.А. (ректор Азербайджанського технічного університету до 2016 р.), пан Пашаєв А.М.Д. (ректор Національної академії авіації ЗАТ «Азербайджан Хава Йоллари»), пан Гарегін Маркарян (професор, зав.кафедри систем зв’язку університету Ланкастер, Велика Британія) та інші видатні особистості.

У 2020 році ОНАЗ святкує свій  100-річний ювілей з дня заснування. За роки свого існування ОНАЗ підготувала понад 85 тисяч спеціалістів для галузі зв’язку як України, так і інших країн світу.

Перші іноземні студенти прибули на навчання до ОНАЗ у 1949 р. За цей час дипломи інженерів, бакалаврів та магістрів отримали близько 2500 іноземних студентів з 75 країн світу; з яких 80 стали кандидатами технічних наук.

У 1998 році в ОНАЗ було засновано підготовче відділення для іноземних громадян, які не володіють мовою навчання. Протягом 10 місяців слухачі підготовчого відділення проходять не тільки мовну підготовку, але й підготовку з математики, фізики, інформатики та інших предметів, що є необхідними для подальшого  успішного навчання в ОНАЗ у бакалавраті, магістратурі та аспірантурі.

На даний час в ОНАЗ навчається близько 300 іноземних студентів з 25 різних держав.

Підготовка іноземних громадян в ОНАЗ відбувається за всіма спеціальностями, за якими навчаються громадяни України, а саме:

  • Підготовка бакалаврів  відбувається за такими спеціальностями:

– телекомунікації та радіотехніка,

– інженерія програмного забезпечення,

− комп’ютерні науки,

–  кібербезпека,

– автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології;

– економіка,

– менеджмент;

– соціологія,

– реклама і зв’язки з громадськістю.

  • Підготовка магістрів відбувається за такими спеціалізаціями:

– інформаційні технології  та системи у бізнесі,

– комп’ютерні мережі та інтернет,

– програмне забезпечення інформаційних мереж зв’язку,

–телемедицина,

– мобільний зв’язок,

– мультисервісні засоби телекомунікацій,

– телекомунікаційні системи та мережі,

– технології та засоби волоконно-оптичного зв’язку,

– інженерія програмного забезпечення,

– комп’ютерні науки,

– системи технічного захисту інформації,

– безпека інформаційних і комунікаційних систем,

– компютерно-інтегровані технологічні процеси та прикладне програмування,

– автоматизовані системи управління та контролю поштового зв’язку,

– робототехніка та технологія «Інтернет речей»,

– економіка підприємства,

– інтернет-економіка,

– менеджмент організацій та адміністрування,

– інтернет-менеджмент,

– менеджмент зовнішньоекономічної діяльності,

– соціологія,

– реклама і зв’язки з громадськістю.

.

УВАГА !

З усіма питаннями просимо звертатися до Міжнародного відділу ОНАЗ за адресою:
вул.  Кузнечна, 1, м. Одеса, 65029, Україна (ауд. 302, 303).

Відповідальна особа:
Шульган Олена Олександрівна, проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків,
тел./факс +38-048-7050224, тел.: 7050312
е-mail: shulgan@onat.edu.ua.