Склад Вченої ради

 Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова

 

п/п

Прізвище, ім’я,

по-батькові

Посада

1.       

Воробієнко П.П.

ректор академії

2.       

Бондаренко О.В.

проректор з навчальної роботи

3.       

Каптур В.А.

проректор з наукової роботи

4.       

Сіленко А.О.

проректор з науково-педагогічної та виховної роботи

5.       

Слівка С.В.

проректор з адміністративно-господарської роботи;

6.       

Шульган О.О.

проректор з науково-педагогічної роботи та міжнародних зв’язків

7.       

Багачук Д.Г.

начальник навчального відділу

8.       

Балашов В.О.

 в.о.  зав. кафедрою телекомунікаційних систем

9.       

Безродна В.І.

зав. кафедрою політології, соціології та соціальних комунікацій,

10.  

Васіліу Є.В.

директор ННІ Радіо, телебачення та інформаційної безпеки

11.  

Ветрова С.С.

директор ННІ Проблем інформаційного суспільства

12.  

Вороной С.М.

зав. кафедрою комп’ютерні науки

13.  

Галюза С.С.

зав. кафедри фізичного виховання

14.  

Гофайзен О.В.

зав. кафедрою телебачення та радіомовлення

15.  

Гранатуров В.М.

зав. кафедрою економічної теорії та управління проектами

16.  

Грищенко О.Л.

завідуюча бібліотекою

17.  

Дмитрієва І.Ю.

зав. кафедрою вищої математики

18.  

Дмитренко О.Д.

головний бухгалтер;

19.  

Дюрягіна О.В.

начальник відділу кадрів

20.  

Захарченко М.В.

зав. кафедрою інформаційної безпеки та передачі даних

21.  

Захарченко Л.А.

директор ННІ економіки та менеджменту

22.  

Іващенко П.В.

зав. кафедрою теорії електричного зв’язку і метрології    ім. А.Г. Зюко

23.  

Йона Л.Г.

в. о. директора ННІ Заочного навчання

24.  

Кадацький А.Ф.

зав. кафедрою автоматизації технологічних процесів та електроживлення

25.  

Каленчук Н.І.

голова профкому співробітників

26.  

Корчинський В.В.

професор кафедри інформаційної безпеки та передачі даних

27.  

Кріль С.С.

директор ННІ комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики

28.  

Кумиш В.Ю.

начальник науково-дослідної частини

29.  

Ложковський А.Г.

зав. кафедрою комутаційних систем

30.  

Нікітюк Л.А.

зав. кафедрою мереж зв’язку

31.  

Орлов В.М.

зав. кафедрою економіки підприємства та корпоративного управління

32.  

Пальчинська М.В.

зав. кафедрою філософії, психології та педагогіки

33.  

Петрусенко С.Ю.

директор коледжу зв’язку та інформатизації ОНАЗ ім. О.С. Попова

34.  

Пономаренко  І.В.

зав. кафедрою лінгвістичної підготовки

35.  

Пучков В.М.

начальник відділу патентно-ліцензійної роботи, стандартизації, науково-технічної інформації

36.  

Рожновський М.В.

зав. кафедрою технічної електродинаміки та систем електрозв’язку

37.  

Станкевич І.В.

зав. кафедрою менеджменту та маркетингу

38.  

Cтепанов Д.М.

в.о. зав. кафедрою волоконно-оптичних ліній зв’язку

39.  

Стрелковська І.В.

директор ННІ Інфокомунікацій та програмної інженерії

40.  

Флейта Ю.В.

зав. кафедрою комп’ютерно-інтегрованих технологічних процесів і виробництв

41.  

Вербецька А.М.

студентка ННІ Радіо, телебачення та інформаційної безпеки

42.  

Грищук Т.В.

студентка ННІ Економіки та менеджменту

43.  

Данилевська Д.Г.

студентка ННІ Проблем інформаційного суспільства

44.  

Карасьова І.О.

голова студентської ради

45.  

Овсяннікова Н.В.

студентка ННІ  Інфокомунікацій та програмної інженерії;

46.  

Склярук А.В.

голова профкому студентів

47.  

Тичинська А. М.

студентка ННІ комп’ютерних технологій, автоматизації та логістики.

48.  

Руда Г.В.

учений секретар

⇓ Положення про Вчену раду Академії

⇓ Склад Вченої ради Академії

⇓ Рішення Вченої ради Академії