Кадрову службу було засновано одночасно зі створенням Одеського інституту інженерів зв’язку, вона, як невід’ємна частина, продовжує працювати й зараз.

Сучасні умови потребують виконання нових функцій кадрової служби, основними серед яких є такі:

1. Підбір і розстановка кадрів професорсько-викладацького складу, які здійснюють на конкурсній основі. Обов’язково аналізуються професійний, освітній та віковий склад персоналу, інші соціально-демографічні дані з метою розроблення та здійснення заходів подальшого вдосконалення якісного складу працівників, дотримуються вимоги гласності, наступності та омолодження кожної посадової категорії. Склалася система поповнення професорсько-викладацького складу Академії за рахунок випускників: здібних, талановитих, успішних у навчанні студентів, а також аспірантів та докторантів Академії. Відповідно до кадрового потенціалу розроблено резерв на заміщення керівних посад, до якого залучаються професори, доктори та кандидати наук, що мають достатній досвід навчально-виховної роботи, наукової та адміністративної роботи та  індивідуальні якості.

2. Відділ кадрів здійснює організаційне забезпечення проведення атестації працівників, контролює реалізацію рішень і рекомендацій атестаційних комісій. Розглядає матеріали та готує документи для заохочення та нагородження працівників. Складає та подає в установленому порядку статистичну звітність з питань, що належать до компетенції кадрової служби.

3. Разом із Пенсійним фондом України забезпечує одержання співробітниками та студентами „Свідоцтв про загальнообов’язкове державне соціальне страхування”, для студентів Академії друкуються студентські квитки та дипломи про вищу освіту нового зразка, використовуючи фотокомп’ютерні технології.

4. Виконується Державна програма про вищу освіту з використанням державних пільгових кредитів для здобуття вищої освіти; ведеться робота щодо укладання контрактів зі студентами відповідно до вимог чинного законодавства.

Повсякденна робота теж здійснюється з урахуванням нових технологій. Своєчасно надходять накази з основної діяльності: про наймання, переведення та звільнення працівників, надання їм відпустки відповідно до чинного законодавства, інструкцій і положень. Здійснюється робота щодо заповнення, обліку, зберігання трудових книжок, особистих карток і особових справ співробітників Академії та інше.

Великий обсяг робіт виконується співробітниками відділу кадрів зі студентами денної та заочної форми навчання: ведуться та зберігаються особові справи студентів, здійснюється облік дітей-сиріт, дітей-інвалідів, які є студентами Академії та контролюється надання їм соціальних пільг, виконується державна програма про вищу освіту з використанням державних пільгових кредитів для здобуття вищої освіти.

За час існування відділу його керівниками були: Каджев І.Ф., Плотніков М.І., Рибак О.Г., Юрганова Н. А., Голованова О.І., Негой В. О.

З червня 2016 року очолює відділ кадрів висококваліфікований спеціаліст Дюрягіна Олександра Вікторівна.