Відділ соціально-психологічної та виховної роботи (СП і ВР) був створений у лютому 2002 року. Його метою, з одного боку, є активізація традиційних видів діяльності зі збереженням досягнень минулого, а з іншого – пошук і впровадження нових форм впливу на студентів, розробка нових методик взаємодії з молоддю.

Система виховної роботи в Академії орієнтована на формування гармонійної особистості, створення умов для реалізації творчого потенціалу студентів, на їхнє духовне, моральне і фізичне самовдосконалення. Виховна робота Академії спрямована на такі орієнтири як відповідальність за розвиток українського суспільства, готовність до захисту демократичних перетворень, формування активної позиції молоді в процесі державного будівництва, впровадження різних форм самоврядування, вирішення проблем соціального захисту молоді.

Метою системи виховної роботи в ОНАЗ є підготовка фахівців, які мають активну соціальну позицію, громадянську відповідальність, вміють творчо розвивати національні традиції, досягати самовираження в професійній сфері.

Відділ організовує та координує виховну роботу Академії, залучаючи до цієї роботи центр гуманітарної освіти та розвитку, інститути, факультети, гуманітарні кафедри, органи студентського самоврядування інститутів, факультетів і гуртожитків. Діяльність відділу спрямована на активізацію виховної та соціально-психологічної роботи зі студентами як у навчальних групах, так і в гуртожитках.

В Академії плідно працюють студентські центри, а саме:

– Рада студентського самоврядування Академії;

– Ради студентського самоврядування гуртожитків;

– Профспілка студентів;

– Студентська Рада Музею Академії.

Співробітники відділу організовують проведення лекцій та бесід зі студентами з формування правової культури, профілактики правопорушень, наркотичної та алкогольної залежностей серед студентів. Виховна функція подібних заходів сприяє зростанню правової культури, дотриманню здорового способу життя. З цією метою налагоджено співпрацю з медичними установами, організаторами проекту “Разом до здоров’я” в Одеській області.

Відділ СП і ВР проводить такі заходи:

– щотижневий збір інформації від кураторів і координаторів із виховної роботи щодо перевірки гуртожитків;

– збір звітів координаторів із ВР;

– зустрічі координаторів із виховної роботи, комендантів гуртожитків з головами студрад і студентами щодо дотримання ними правил проживання в гуртожитку.

Відділ проводить анкетування, яке виявляє ставлення студентів до організації навчального та виховного процесу.

Консультативно-методичне керівництво студентським самоврядуванням сприяє розвитку ініціативи і самостійності студентів, залучає їх до активної участі у суспільному житті Академії.

Контактний телефон: 705-04-43
каб. 332