gerasumluk_2 [object object] Вінницький ННЦ gerasumluk 2

Керівником Вінницького ННЦ є Герасимлюк Володимир Сергійович – досвідчений педагог та працівник галузі зв’язку із багаторічним стажем.

Вінницький навчально-науковий центр (ВННЦ) є структурним підрозділом Академії і створений наказом Державного комітету з автоматизації України №150 від 06.07.2004 р.

Він організований з метою надання студентам допомоги у навчанні безпосередньо на місцях їхньої роботи та проживання, для ефективної виробничої та переддипломної практики на підприємствах зв’язку з можливістю використання сучасного обладнання під час практичної підготовки фахівців, організації та впровадження дистанційного навчання, активного залучення до навчального процесу інженерно-технічних працівників.

Першочерговим завданням створеного комплексу є підготовка фахівців з вищою освітою для підприємств зв’язку, крім того Вінницький регіон потребує фахівців із напрямку «Телекомунікації та радіотехніка» у наступні підприємства: обласні відділення операторів мобільного зв’язку, державні підприємства, податкову інспекцію, пенсійний фонд, банки та банківські установи, структурні підрозділи МЗС України, МВС, СБУ України у Вінницькій області та областей, що межують.

Наказом Міністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №1565 Вінницький ННЦ отримав ліцензію на впровадження освітньої діяльності. Ліцензійним обсягом прийому – 50 осіб на підготовку бакалаврів: 172. – Телекомунікації та радіотехніка.

Матеріально – технічна база ВННЦ має сучасне технічне, лабораторне та комп’ютерне обладнання, яке дозволяє на високому науково-методичному рівні вести підготовку фахівців згідно програм Академії.

В навчальному процесі використовується навчально-методична література, розроблена для студентів заочної форми навчання викладачами кафедр ОНАЗ, а також бібліотечні фонди філії, технічної зали обласної бібліотеки.

Контроль за виконанням навчального процесу покладається на Академію. У періоди проведення лабораторно-екзаменаційних сесій навчальний процес (зміст лекцій, розклади занять, дисципліна викладачів та студентів, іспити, заліки) контролюється директором навчально-наукового інституту заочного навчання.  

Шановні абітурієнти!

Якщо Ви бажаєте стати фахівцем ХХІ століття галузі «Інформаційні технології», ми запрошуємо Вас до національного вищого навчального закладу України у галузі зв’язку ІV (найвищого) рівня акредитації на перший та старші курси заочного навчання за контрактною та бюджетною формами підготовки бакалаврів за спеціальністю: 172. Телекомунікації та радіотехніка.

Зарахування проводиться:

  • 1-ий курс (на базі повної середньої освіти) – за результатами ЗНО;

  • старші курси (на підставі диплому молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та магістра) – за співбесідою.

Обравши навчання у Вінницькому ННЦ Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова Ви зможете:

  • отримати гарантовано високий рівень навчання за програмами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра;

  • здобути високу фахову підготовку і сучасні знання, а також практичні вміння і навички;

  • постійно удосконалювати знання вивчаючи новітні мережні технології, сучасні мови програмування, нові комп’ютерні програми, системне адміністрування, комп’ютерну графіку та дизайн;

  • після закінчення навчання працевлаштуватися на престижну, стабільну й високооплачувану роботу;

  • мати швидке зростання кар’єри.

 

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ НЕОБХІДНИХ ДЛЯ ВСТУПУ:

 

Для вступників на 1-й курс  необхідні:

–  сертифікат Українського центру оцінювання якості освіти;

–  документ про загальну середню освіту;

–  копія паспорта (ст. 1, 2 та 11) і копія довідки з ідентифікаційним кодом;

–  копія військового квитка або копія приписного свідоцтва;

–  копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;

–  4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

–  два конверти з марками по Україні.

 

Для вступників на старші курси  необхідні:

  документ про освіту (атестат з додатком, диплом молодшого спеціаліста чи спеціаліста, магістра з додатком);

–  копія паспорта (ст. 1, 2 та 11) і копія довідки з ідентифікаційним кодом;

–  копія військового квитка або копія приписного свідоцтва;

–  копія трудової книжки, завірена відділом кадрів у поточному році;

 –  4 кольорових фотокарток розміром 3х4 см;

–  два конверти з марками по Україні.

адреса м. Вінниця, вул. Миколи Оводова (Козицького), б. 22

Довідки за телефоном (096) 273 50 25, (093) 565 05 84

Е-mаіl: VinnitsaNNVTS@gmail.com

www.onaz.vn.ua