Юридичний відділ Одеської національної академії зв’язку ім. О.С. Попова був створений 21 січня 2005 року. Його очолив Заклада Юрій Григорович.

Заклада Юрій Григорович у 1979 році закінчив юридичний факультет Одеського державного університету ім. І.І. Мечникова, після чого перебував на керівних посадах Одеського обласного комітету комсомолу, народного контролю Київського району м..Одеси, профспілкового комітету «Одеспромбуду» тощо.

У 1985 році був обраний народним суддею Ленінського районного суду м. Одеси, де й плідно пропрацював майже 20 років.

У вересні 2004 року вийшов у відставку з посади заступника голови Ленінського районного суду м. Одеси та в січні 2005 року продовжив роботу в ОНАЗ ім._О.С._Попова на посаді помічника ректора з юридичних питань.

З вересня 2008 року у складі юридичного відділу плідно працює юрисконсульт Калюжний Дмитро Юрійович – випускник Одеського інституту внутрішніх справ, магістр права, який розпочав свою трудову діяльність в 2002 році на посаді помічника адвоката, після чого продовжив працювати у сфері господарських та цивільно-правових відносин на посадах юриста в приватних підприємствах м. Одеси.

Основними завданнями юридичного відділу є: забезпечення дотримання законності в діяльності Академії; юридичний захист правових інтересів Академії; договірна, претензійна і позовна робота; консультування керівників структурних підрозділів та інших працівників Академії з юридичних питань, що виникають в процесі їх діяльності; координація роботи та безпосередня участь у підготовці наказів та інших актів Академії, що регулюють відносини структурних підрозділів; перевірка відповідності законодавству проектів наказів, інших актів, що подаються на підпис ректору, візування їх за наявності погодження цих проектів зацікавленими підрозділами; участь у підготовці та укладенні договорів (контрактів) з іншими підприємствами, установами, організаціями та фізичними особами-підприємцями.

Юридичний відділ має право: перевіряти дотримання законності в діяльності структурних підрозділів Академії; вимагати й одержувати від структурних підрозділів довідкові та інші матеріали, необхідні для здійснення діяльності відділу; представляти у встановленому порядку Академію в органах державної влади, інших установах і організаціях з питань, що входять у компетенцію відділу; вживати заходів при виявленні порушень законності в Академії, доповідати про ці порушення безпосередньо ректору.